👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min tidning

Skapad 2019-10-02 14:10 i Centralskolan _Västerteg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Alla typer av tidningar vill väcka vårt intresse för något. I det här arbetsområdet ska eleverna få träna på att skriva olika typer av artiklar samt tillverka en egen tidning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska utveckla vår förmåga att skriva genom att skriva olika typer av artiklar som man kan finna i en tidning

Vi ska även göra en tidning med hjälp av programmet Pages sidlayout "nyhetsbrev", som finns med på datorn.

Bedömning - vad och hur

Bedömningen kommer att vara baserad på hur:
 • Du kan använda dig av de regler som kan sägas vara viktiga för den typ av artikel du skriver.
 • Du ska visa att du kan de svenska skrivreglerna.
 • Hur väl textbearbetningen fungerar
 • Hur den färdiga produkten tidningen kommer att se ut. Här ska ni visa att ni kan använda er av programmet Pages och sidlayouten "nyhetsartikel".Undervisning och arbetsformer

Lärare kommer att gå igenom hur de olika artiklarna ska skrivas

NI kommer att få arbeta med att träna och skriva olika typer av artklar
Ni kommer även att få läsa tidningar och där mer ingående studera hur de olika artklarna är uppbyggda

Ni kommer att få göra en tidning. Tidningen ska innehålla mInst en artikel av varje sort vi jobbat med.

Bestäm vilken typ av tidning som du tänker skriva. Det kan vara en morgontidning, kvällstidning, djurtidning, resetidning, sporttidning etc.

Tidsplanering

V. 41-43 och 45-48

V. 41
 • Genomgång av notis och insändare
 • Arbete med att skriva en notis och insädare
 • Bearbetning av notis och insändare

V. 42
 • Genomgång av nyhetsartikel, debattartikel och ledare
 • Arbete med att skriva en nyhetsartikel, debattartikel och ledare
 • Bearbetning av nyhetsartikel, debattartikel och ledare

V. 43
 • Genomgång av reportageartikel
 • Arbete med att skriva ett reportage
 • Bearbetning av reportage
V. 45-48
 • Arbete med artiklar till tidningen
 • Arbete med att sammanställa tidningen

INLÄMNING PÅ FREDAGEN V. 48

Uppgifter

 • Test av Malin

 • Test

 • Rubrik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Kopia av Kopia av Svenska-LPP

SVENSKA BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Kommunicera, Uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer, I dialog med andra uttrycka tankar och känslor
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder ett enkelt språk. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Utvecklar sitt budskap genom att försöka förklara och konkretisera.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. Utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang.
HANTERA SPRÅKET
Behärska olika språkliga situationer
Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå.
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel. Mottagaren förstår av sammanhanget.
Har ett korrekt språk. Mottagaren förstår utan problem.
BEARBETA OCH ANPASSA
Utifrån egen värdering och andras råd, Anpassa efter syfte och mottagare
Bearbetar texten med hjälp av tydliga instruktioner. Behöver stöd/handledning. Har få egna strategier.
Bearbetar texten utifrån givna instruktioner. Behöver ofta stöd i processen. Har någon form av egen strategi. Försöker anpassa efter mottagare/syfte.
Bearbetar texten självständigt utifrån instruktioner/respons. Känner till olika strategier och försöker använda dem. Anpassar efter mottagare/syfte.
Bearbetar texten på ett självständigt sätt. Tar stöd av egen självvärdering och respons. Gör medvetet val av lämplig strategi utifrån situation. Anpassar på ett korrekt sätt efter mottagare/syfte.
TA ANSVAR FÖR SIN SPRÅKINLÄRNING
Medvetenhet och ansvar för egen språkinlärning
Känner till olika inlärningsstrategier och reflekterar kring sin lärstil med handledning.
Reflekterar kring sin lärstil. Är medveten om bästa inlärningsstrategi för egen del och försöker använda den kunskapen för det egna lärandet.
Reflekterar över inlärning och lärstilar. Provar olika inlärningsstrategier. Är medveten om egna styrkor och svagheter. Är medveten om och väljer lämplig inlärningsstrategi utifrån situationen.
Reflekterar över sin inlärning och lärstil. Är medveten om och utvecklar sina styrkor och arbetar med sina svagheter. Använder medvetet olika inlärningsstrategier och anpassar dessa till situationen.