Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kungaskogen

Skapad 2019-10-02 14:48 i Tegelslagarens förskola Alingsås
Förskola
Hur kan vi vara bra kompisar? Alla är olika men lika bra!

Innehåll

Vart är vi? (Nuläge, syfte)

Vårt syfte är att koppla samman temat Vännerna i  Kungaskogen i olika lärsituationer. Berättelsen har en inriktning på djur och natur samt hur man behandlar varandra och allt runt omkring sig. Vi ser att utifrån sagan har barnen visat intresse för djuren samt hur man kan skapa med olika tekniker och material.

 

Vart ska vi? (Mål,förmågor, vad vill vi se när vi arbetat med området)

Våra mål är att barnen på Tomtebo ska:

- Få en djupare förståelse om djuren/karaktärerna i sagan.

-Får en förståelse för olika känslouttryck.

-Erbjudas att skapa med olika material och tekniker.

-Få en förståelse för att vi kan vara olika men ändå lika värda.

Förmågor: vi vill att barnen ska utveckla utifrån 

Koncentration: Att styra och hålla kvar sin uppmärksamhet.

Minne: Att komma ihåg och uppleva förväntan.

Mentalisering: Att föreställa sig andras perspektiv och känslor.

 

Hur gör vi?( Genomförande)

Vi har läser sagan.

Vi bygger upp miljöer tillsammans med barnen för att skapa landskap utifrån boken "Vännerna i Kungaskogen".

Vi tar in naturmaterial för att erbjuda barnen olika skapande material.

Vi tar fram bilder, vi vuxna spelar dockteater med handdockor för barnen att få en förtsåelse hur karaktärerna ser ut.

Vi lyssnar och sjunger sångerna från Cd skivan med Kungaskogen

 Vi arbetar med varje karaktär där får barnen på olika sätt arbeta med djuret. Vi går igenom hur de ser ut, vad de äter, hur de låter, vad det heter m.m. Vi tittar även på filmer om de olika djuren. Sedan skapar vi med olika material och tekniker.

Vi pratar och arbetar med olika känslouttryck: glad ,ledsen ,arg och rädd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: