👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT år 5; Tal på olika sätt, räkning

Skapad 2019-10-02 15:39 i Herrängens skola Stockholm Grundskolor
Matematik HT år 5; Tal på olika sätt, räkning
Grundskola 4 – 6 Matematik
Decimaltal, skriva algebraiska uttryck, negativa tal, procent och bråk Ht- år 5

Innehåll

Läsa tal med decimaler - för att förstå hur man ofta skriver längder eller kronor. 
Storleksordna tal med decimaler - för att t.ex kunna jämföra två längder med varandra.
Negativa tal - för att kunna läsa av temperaturen på en termometer. 
Talmönster- för att kunna beskriva en särskild ordning. 
Bråk - för att kunna veta hur mycket som är kvar om någon tar en fjärdedel av t.ex. en tårta. 
Procent - för att förstå uttryck som ofta används i affärer (t.ex. vid rea) 

Algebra - för att även kunna teckna obekanta tal och ta reda på något okänt t.ex. hur långt något måste vara för att räcka till. 

Addition och subtraktion med decimaltal - för att kunna räkna med decimaltal vid huvudräkning, med skriftliga räknemetoder och på miniräknare. 

Uppskattning och överslag - för att det ofta är värdefullt att få ett ungefärligt svar på en uträkning för att t.ex. bedöma rimligheten. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik HT år 5; Tal på olika sätt, räkning

Tal på olika sätt, räkning

Multiplikationstabellen Kapitel 1 och 2 i Mattespanarna 5a
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Metod: Multiplikationstabellerna
Du har automatiserat tabellerna, dvs du kan säga svaret på t.ex. 6 x 7 direkt utan att räkna (ex 6x3 är 6x2 = 12- 12 + 6 = 18) eller rabbla (6 12 18)
Du kan de flesta talen men behöver ibland räkna eller rabbla för att få fram rätt svar.
Du har automatiserat tabellen.
Begrepp: Du kan skriva decimaltal
ex. Skriva " tolv hela och tre hundradelar" med siffror.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett väl fungerande sätt.
Begrepp: Du läser av decimaltal
ex. läsa av en tallinje eller "Vilket tal ör två hundradelar större än 2,39"
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett väl fungerande sätt.
Begrepp: tallinje med negativa tal
ex. läsa av och sätta ut negativa tal på en tallinje.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Begrepp: känna till och använda enkla procentuttryck
du vet att t % betyder en hel och att 100% = en hel och använder det i enkla situationer t.ex. " en hel är 100% då är en halv 50%."
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett väl fungerande sätt.
Begrepp: känna till och använda bråkuttryck
ex: du vet hur man skriver en hel med bråk (3/3) och kan använda det för att se vad som fattas för att bilda en hel ( ? +5/7 = 1)
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett väl fungerande sätt.
Begrepp: växla mellan bråk och procentuttryck
du växlar till procentform utifrån enkla bråkuttryck t.ex. 1/2 = 50%
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett väl fungerande sätt.
Begrepp: Kunna skriva uttryck
Du tecknar ett uttryck med bokstäver t.ex. "Skriv ett uttryck för längden. ___ = X +X (Teckna betyder skriva på mattespråk)
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett väl fungerande sätt.
Begrepp: Kunna växla mellan uttryck
Du kan para ihop rätt bild med rätt uttryck (Ex se uppgift 4 s 46 i Mattespanarna 5a)
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett väl fungerande sätt.
Metod: Beräkningar med negativa tal
Du kan göra beräkningar med en tallinje eller termometer för att lösa uppgifter t.ex. Temperaturen minskar 4 grader.
Du använder i huvudsak fungerande metoder för att göra enkla beräkningar med tillfredsställande resultat.
Du använder ändamålsenliga metoder för att göra enkla beräkningar med gott resultat.
Du använder effektiva metoder för att göra beräkningar med mycket gott resultat.
Metod: Teckna och räkna algebraiska uttryck
Du kan analysera och visa algebraiska uttryck- ex "Rita 2a + b"
Du använder i huvudsak fungerande metoder för att göra enkla beräkningar med tillfredsställande resultat.
Du använder ändamålsenliga metoder för att göra enkla beräkningar med gott resultat.
Du använder effektiva metoder för att göra beräkningar med mycket gott resultat.
Metod: Addera decimaltal
Du kan addera decimaltal med hjälp av skriftliga räknemetoder.
Du använder i huvudsak fungerande metoder för att göra enkla beräkningar med tillfredsställande resultat.
Du använder ändamålsenliga metoder för att göra enkla beräkningar med gott resultat.
Du använder effektiva metoder för att göra beräkningar med mycket gott resultat.
Metod: Subtrahera decimaltal
Du kan subtrahera decimaltal med hjälp av skriftliga räknemetoder.
Du använder i huvudsak fungerande metoder för att göra enkla beräkningar med tillfredsställande resultat.
Du använder ändamålsenliga metoder för att göra enkla beräkningar med gott resultat.
Du använder effektiva metoder för att göra beräkningar med mycket gott resultat.
Kommunikation: Visa uträkningar
Du visar hur du har tänkt och räknat genom att skriva på mattespråk. ex 5 + 7 = 12 Svar: De har 12 kronor tillsammans.
Du kan göra ganska tydliga uträkningar.
Du kan göra tydliga uträkningar.
Du kan göra mycket tydliga och effektiva uträkningar.