👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 3

Skapad 2019-10-02 16:25 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Information avseende arbetsområden som vi kommer att fördjupa oss i under pågående läsår.

Innehåll

Lärandemål

 

       Utveckla förmågan att använda kunskaper och begrepp i:

 • biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning till frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • kemi för att kunna använda olika modeller och teorier samt kunna genomföra enkla kemiska experiment,
 • fysik för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

 

 

Undervisning

 

       Vi kommer att arbeta med:

 • vanliga svenska växter,
 • årstider,
 • utomhusundersökningar,
 • vilda djur i världen,
 • växters och djurs livscykel,
 • olika ekosystem,
 • människans sinnen,
 • magneter,
 • elektricitet,
 • tyngdkraft och friktion,
 • material förr och nu,
 • rymden,
 • vatten och vattnets egenskaper samt
 • luft.

 

 

 

Bedömning

 

 • Jag kommer att bedöma din delaktighet och engagemang under lektionstillfällen.
 • Jag kommer att bedöma hur du arbetar i arbetsboken.
 • Jag kommer att bedöma hur du samtalar kring ämnesområden.

 

 

 

Matriser

NO
Matris NO F-3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskutera
Medverka i samtal och diskussioner
Du deltar i samtal och diskussioner i en mindre grupp
Du deltar aktivt i samtal och diskussioner genom att reflektera och t.ex. ställa frågor som hör till ämnet
Du framför dina tankar och åsikter samt motiverar dessa
Undersöka
Utföra enkla undersökningar
Du kan med kontinuerligt stöd av pedagog utföra fältstudier, enkla undersökningar och observationer
Du kan visst stöd av pedagog utföra fältstudier, enkla undersökningar och observationer
Du kan utifrån tydliga instruktioner utföra fältstudier, enkla undersökningar och observationer
Dokumentera
Dokumentera, utvärdera och redovisa gjorda undersökningar.
Du kan göra en enkel dokumentation, t.ex. ritar en bild eller skriver en enkel text
Du gör en strukturerad dokumentation med en förutsägelse, utförande och resultat
Du gör någon jämförelse mellan egna och andras resultat samt drar slutsatser om undersökningen
Beskriva
Beskriva, berätta och se samband.
Du kan beskriva och berätta något från ämnesområdet
Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband inom ämnesområdet
Du har kunskaper om arbetsområdet och använder naturvetenskapliga begrepp för att beskriva samband inom ämnesområdet