Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik skolår 2

Skapad 2019-10-03 06:44 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 2 Matematik

Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. I matematik kommer du att få arbeta mycket med praktisk matte. Du kommer att få arbeta med konkret och laborativt material. Vi kommer att ha mycket matteprat. Du kommer att få arbeta med vårt läromedel "Favorit matematik 2A och 2B".

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA DIN FÖRMÅGA ATT...

 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

 • Vi kommer att träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar.
 • Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.
 • Vi kommer att arbeta med räknesagor/problemlösning.
 • Vi kommer att ha matteprat "Hur tänker du?"
 • Vi kommer att arbeta med vårt läromedel "Favorit matematik 2A och 2B".
 • Vi kommer att ha tabellträning några gånger/vecka.
 • Vi kommer att arbeta med diagnosmaterialet för att följa upp dina kunskaper.

DETTA KOMMER ATT BEDÖMAS

 Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Räkna, tjänstegaranti år 2, Kunskapsstaden Helsingborg

På väg att kunna
____Kan ____
Beträffande tal
Du ska kunna läsa och skriva naturliga tal samt ange siffrors värde.
Du ska kunna jämföra, storleksordna och dela upp naturliga tal.
Du ska kunna beskriva mönster i enkla talföljder.
Du ska kunna hantera matematiska likheter med naturliga tal och förstå likhetstecknets betydelse.
Beträffande räkning
Du ska kunna förklara vad addition och subtraktion står för och deras samband med varandra med hjälp av till exempel konkret material eller bilder.
Du ska med hjälp av addition och subtraktion kunna räkna i huvudet när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.
Du ska kunna bedöma rimlighet vid enkla beräkningar och uppskattningar.
Beträffande mätning och rumsuppfattning
Du ska kunna beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar
Du ska kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga tvådimensionella geometriska objekt
Du ska kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: