👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden åk 5

Skapad 2019-10-03 07:47 i Duveds skola Åre
Grundskola 5 Historia
Under Vasatiden (1523-1611) förändrades samhället i Sverige. Hur? Det ska vi lära oss mer om under arbetsområdet!

Innehåll


Förväntat resultat
Efter arbetsområdet förväntas du att kunna berätta om Vasatiden med hjälp av några olika begrepp. 


Arbetssätt
Vi kommer att arbeta med Vasatiden under veckorna 40-43 (+ eventuellt början av v. 45). Vi kommer att arbeta med området på olika sätt; exempelvis med arbetsboken (PULS), filmer och diskussioner. Några av frågorna vi kommer arbeta med är följande: 

 

  • På vilket sätt förändrade Gustav Vasa Sverige och hur kan vi se det idag?
  • Hur framställs Gustav Vasa genom historien?
  • Vad innebar reformationen?

Examination
Du kommer att få visa dina kunskaper genom diskussioner, från dina svar i arbetsboken samt exittickets. I slutet av området kommer du, tillsammans med en tilldelad grupp, genomföra ett drama om något av Gustav Vasas äventyr. Därtill kommer du också få visa dina kunskaper muntligt eller skriftligt. Om du väljer muntligt så kommer du genomföra en presentation för en liten grupp. Om du väljer skriftligt kommer du att skriva en text. Oavsett vilket tillvägagångssätt du väljer så kommer du att få tillgång till bilder med begrepp som stöd. 

Bedömning

  • Aktiv roll i gruppuppgiften
  • En presentation för en liten grupp eller en text (bedöms med hjälp av matrisen)

Matriser

Hi
Vasatiden åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Aspekt 1
Begrepp Tolkning
  • Hi  4-6
  • Hi  4-6
Du använder några typiska begrepp för Vasatiden när du skriver eller samtalar. t.ex. reformationen. Du använder också något typiskt begrepp för ämnet historia. t.ex. orsak eller konsekvens. Du kan också ge något argument för varför Gustav Vasa framställts på olika sätt.
Du använder flera typiska begrepp för Vasatiden när du skriver eller samtalar. Du använder flera typiska begrepp för ämnet historiska. t.ex. likheter och skillnader. Du kan också ge något argument för varför Gustav Vasa framställts på olika sätt.
Ny aspekt
Spår från Vasatiden
  • Hi  4-6
Du kan ge något exempel på hur vi kan se spår från Vasatiden i vår tid.
Du kan berätta om flera exempel på hur vi kan se spår från Vastiden i vår tid.