👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa årskurs 1-3

Skapad 2019-10-03 09:32 i Ljusterö skola Österåker
Generell LPP för idrott och hälsa under läsåret i årskurs 1-2
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Det här kommer vi att jobba med på idrotten under läsåret 20/21.

Innehåll

Idrott och hälsa årskurs 1-3

Vi kommer att ha 4 olika teman för året.

v.34- 43 Tema 1 Lekar och rörelse i natur- utemiljö. Allemansrättens grunder - Lekar i olika utemiljöer. Orientering i närmiljö och enkla kartors uppbyggnad. Enkla begrepp som framför, bakom och vid sidan av.

v.45-8 Tema 2 Enkla lekar och danser, simning, vinteridrott - Delta i lekar, danser och rörelse till musik. Fokus på rörelseglädje och samarbete.

v. 10- 13 Tema 3 Motorik- Genom hinderbanor och lekar där eleverna får öva sig på att åla, rulla, stödja och krypa. Ord och begrepp för att samtala om upplevelser av lek och andra aktiviteter.

v. 15-  Tema 4 Lekar och rörelse i natur- utemiljöer- Fokus på säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar vid natur och utevistelser. Anpassa och följa instruktioner som ges.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla sin fysiska förmåga

 • Arbeta tillsammans med andra för att lösa en uppgift.
 • Få en insikt i några grenar inom friidrotten.
 • Kunna anpassa dans och rörelser till rytm, takt och musik.

¤ Utveckla förmågan att genomföra och värdera idrott och fysiska aktiviteter

 • Kunna genomföra enklare gymnastiska övningar.

¤ Utveckla förmågan att genomföra olika fysiska aktiviteter utomhus

 • Välja lämpliga kläder och utrustning för aktiviteten.
 • Kunna orientera sig till utsatta punkter i välkänd miljö.

¤ Utveckla förmågan att förebygga risker och hantera nödsituationer

 • Visa hänsynstagande och kunna hantera lek vid och i vatten.
 • Kunna se och förebygga risker i samband med lek och vid nödsituationer visa handlingsberedskap.

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Boll lekar
 • Samarbetsövningar
 • Friidrott
 • Motoriska grundformerna
 • Lekar
 • Dans, takt och rytm
 • Friluftsliv/allemansrätten
 • Uppvärmning och avslappning
 • Regler
 • Förebygga och hantera olyckor
 • Enklare gymnastik

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Spela
 • Leka
 • Rörelser
 • Lufsa
 • Dansa
 • I olika miljöer (utomhus och inomhus)
 • Utgå från elevernas frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3