👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 8

Skapad 2019-10-03 09:34 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola F Teknik
Åttans planering i fysik

Innehåll

Ska man arbeta krävs energi

I höst kommer vi arbeta med arbete, energi, effekt, elektricitet och magnetism.

Syfte

·          Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

·          Genomföra systematiska undersökningar i fysik

·          Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

Centralt innehåll

·          Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

·          Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

·          Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

·          Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

·          Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

·          Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

·          Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

·          Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

·          Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

·          Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Viktiga begrepp

·       Krafter (friktion, centripetalkraft, centrifugalkraft, tyngd

·       Rörelse (accelererad, retarderad, likformig, centralrörelse, fritt fall, s=vt)

·       Massa, tröghet

·       Arbete

·       Energi i olika former

·       Energiprincipen

·       Effekt

·       Energiomvandlingar i samhället

·       Verkningsgrad

·       Energikällor

·       Spänning, ström och resistans - Ohms lag

·       Magnetism och elektromagnetism

·       Elmotor

·       Induktion

·       Generator

Planering

V 34 Repetition rörelse, kraft  Läxa fredag: repetera begrepp sid 166-195

V 35 Fysikaliskt arbete              Läxa fredag: 250-256

V36 Energiformer                      Läxa fredag: 257-260, 304-309

V37 Gröna Lund                        Läxa fredag: Redovisa gröna lund samt prov

V38 Repetition elektricitet, Ohms lag      Läxa fredag: 40 -73, 220-224

V39 Magnetism och elektromagnetism   Läxa fredag: 225-233,

V40 Elmotor, generator, transformator   Läxa fredag: 236-245

V41 Elektromagnetism,                             Läxa fredag: 220-245

V42 Energikällor                                         Läxa fredag: Prov 220-245

V43 Energiförsörjning och elnät               Läxa fredag:

 

 

Såhär visar du vad du har lärt dig

Prov vecka 37 och 42

Deltar i diskussioner, tar ställning i samhällsfrågor som rör energi, miljö och samhälle.

Du genomför laborationer och skriver labrapporter på ett par laborationer.