👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Havet

Skapad 2019-10-03 10:08 i Diseröd fritidshem Kungälv
Grundskola F
Vårt roliga tema om havet fortsätter!

Innehåll

Nu har vi kommit ganska långt med våra fina havstavlor! Barnen har målat i olika blå nyanser på ett A3 papper med vattenfärg. Sedan har de plockat stenar, tagit med fina snäckor, plockar fin vass, små kvistar och pinnar. Vi har sedan klistrat ca en dm nedtill på ena långsidan, silat sand över som fastnat i limmet. Detta symboliserar havsbotten. Sedan har vi med limpistol satt fast utvalt material på botten. 

Framöver ska vi måla fiskar som ska klippas ut och klistras på. Vi ska även lägga till lite skräp som tänkas kan ligga på botten. För att då samtala om vår miljö och ta del av den aktuella debatten om miljöförstöring och hur det påverkar ex. havet! Vi ska se på film om hur det ser ut under havsytan och hur olika fiskar kan ser ut.  Vi avslutar vårt havstema genom att göra varsin liten skrivbok där vi enligt vårt mål skola/fritids i år, är att öva på skrivteknik och att uttrycka sig i ord och känslor.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -