👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering och datorns användning

Skapad 2019-10-03 11:00 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 1 – 3 Teknik
Hur kan du styra en robot? Vilka instruktioner måste du ge och i vilken ordning? Vad används en dator till och lite om hur den är uppbyggd.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Se syfte i läroplanen

Undervisning - arbetssätt

Se centralt innehåll ur läroplanen.

Du ska få testa praktisk programmering på olika vis. Träna på att ge och ta emot stegvisa instruktioner muntligt och med bilder. 

Programmera blueboots att röra sig mellan punkt A och B. Se film om hur datorns grundläggande delar för inmatning och utmatning av information, t ec tangenter och skärm. 

Elevinflytande

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån elevens egna förutsättningar och behov.

Se kopplingar till läroplanen.

Bedömning

Du ska vara med i arbetet och styra föremål/blueboots.

Du använder ord och begrepp/bilder som gör att instruktionen framgår samt kan berätta vad datorn kan användas till och förstå sambandet mellan tangent och att få upp det på skärmen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  GrSär lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning och utmatning av information, till exempel tangenter och skärm.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering, till exempel apparater med knapptryckningar.
  Tk  1-3
 • Instruktioner, till exempel i form av bildserier.
  Tk  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att tll exempel samtala om teknik.
  Tk  1-3