👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vifolkaskolan - Matematik Tal år 7

Skapad 2019-10-03 11:21 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 Matematik
Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att

-lösa problem med hjälp av matematik,

-använda matematiska begrepp,

-använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Innehåll

Förväntat resultat

Efter ditt arbete med området tal skall du kunna
- förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
- ordna tal i storleksordning
- multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
- avrunda tal
- använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
- prioriteringsreglerna

Uppgifter för bedömining

När området är avslutat ska du lösa 15-20 uppgifter med varierande svårighetsgrad som kan se ut så här.

1. Avrunda talet 83,57 till heltal.Vilket räknesätt hör följande ord ihop med
a) Summa b) Produkt c) Kvot

2. Räkna ut
a) 24,5+3,42 b) 19,2÷8 c) 5(3+8) d) 5×7+3×3 e) 10×3,2 f) 85÷10

3.Skriv talen i storleksordning, börja med det minsta:
1,123     2,1   1,09    1,089    1,1

Bedömningskrav

Så här kan dina redovisningar se ut:

1. a) addition b) multiplikation c) division
2. a) 27,92 b) 2,4 c) 55 d)44 e)32 f)
3. 8,5   1,089   1,09   1,1    1,123    2,1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Vifolkaskolan - Matematik Tal år 7

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Begrepp
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Problemlösning
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar för att lösa problemen. Du hjälper till att komma på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen. Du kommer på enkla matematiska modeller som efter någon förbättring kan användas i problemlösningen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen. Du kommer på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Metod
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring. Du väljer och använder metoder som passar för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Resonemang
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation och redogöra
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.