👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träna läsförståelse åk 6 Ht 19

Skapad 2019-10-03 11:37 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Läsförståelse
Grundskola 6 Svenska
Du kommer att få träna på att läsa olika texttyper för att utveckla din läsförståelseförmåga. Vi kommer arbeta tillsammans i helklass och enskilt. Avslutningsvis kommer du få göra några olika läsförståelsetester.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att..

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att...

 • läsa olika texttyper och förstå innehåll, syfte och budskap.
 • hitta information, läsa mellan raderna och dra slutsatser bortom raderna när du läser

 

Undervisningens innehåll

Under några veckor kommer vi varje lektion arbeta med en ny text. Detta gör vi både tillsammans och ibland enskilt. Vi diskuterar och sammanfattar texterna utifrån givna uppgifter.

I slutet av arbetsområdet får du två läsförståelsetest; ett om berättande texter och ett om sakprosatexter.

 

Bedömning

Jag kommer att titta på hur du svara på de olika frågorna till de olika texterna samt analysera dina resultat av läsförståelsetesterna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Träna läsförståelse

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsförståelse
Du hittar information i en text men behöver hjälp med/ stödfrågor för att "läsa mellan raderna".
Du svarar självständigt på frågorna både vad det gäller hitta information och "läsa mellan raderna".
Du svarar självständigt på alla typer av frågor med utvecklade svar.
Tolka innehåll och budskap
Du förstår innehållet och budskapet i texterna och kan på ett enkelt sätt återberätta det du har läst.
Du reflekterar kring innehållet och budskapet i texterna och kan på ett utvecklat sätt (genom att beskriva, motivera och förklara) återberätta vad du har läst.
Du uttrycker dig säkert, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang när du reflekterar kring innehållet och budskapet i texterna.