👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och välbefinnande

Skapad 2019-10-03 12:27 i Färjegårdens förskola Borlänge
Förskola
Aktivt arbeta förebyggande mot stillasittande. Främja barnets lust och vilja till rörelse i olika former. Arbeta utifrån det enskilda barnets behov och förutsättningar för att erbjuda utmaningar som främjar barnets utveckling.

Innehåll

 

Dagliga rutiner för att utveckla trygghet och stärka barnet i sitt eget kunnande samt utveckla förståelse för sin egen delaktighet i gruppen. Aktiviteter utifrån tema hälsa - rörelse en gång i veckan, där syftet är att utveckla barnets motorik, balans, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning samt samarbete. Bidra till utvecklandet av en förförståelse för vikten av att leva ett hälsosamt liv för sin egen skull.

 

 

 

Aktiviteterna kommer att variera i innehåll och lokalisation, vissa veckor bedriver vi aktiviteten utomhus och andra inomhus. Barnen kommer få prova olika hinderbanor, dans, rim och ramsor, rörelser i takt till musik, bollekar och experiment.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18