Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen-hösten

Skapad 2019-10-03 13:38 i Köpmanholm skola Norrtälje
Grundskola F – 3 Svenska NO (år 1-3)
Hösten är här! Hur vet vi att det har blivit en ny årstid? Du ska få lära dig om jordens och månens rörelser i förhållande till varandra. Du ska få lära dig om årstidsväxlingar i naturen och vad som händer med djuren. Du ska få lära dig om olika samband i form av livscykler.

Innehåll

Vi börjar med en tankekarta om hösten: Vad vill ni veta? Vad vet du redan?  Hur vill du lära dig mer och på vilket sätt?

Vi ska gå ut i naturen och söka olika tecken på att det är höst. Uppgiften blir att samla saker. Vi gör en höstutställning. Samla tre höstord som du tycker passar till de fem sinnena, hörsel, lukt, smak, syn och känsel. Vi skriver upp höstorden gemensamt i skogen.

Du kommer att läsa en faktatext om djur och växter och svara på frågor.
Du  ska lära  dig om årstidsväxlingar, växters och djurs livscykler genom att titta på filmer och läsa fakta.
Tidsperiod: Vecka 42,vecka 45 och vecka 46
Eleverna kommer att arbeta med.

Vecka 42:
Tankekarta
Vi går utflykt och leta efter tecken på att det är höst.
Utställning i skolan för skolans elever
Vi gör utställningen färdig för skolans elever

Vecka 45:
Vi läser en faktatext om hösten. Hur ser det ut? Varför ser det ut så?
Hur kan vi känna igen att det är höst?
Vi skapar affischer med fakta om växter och djur.
Vi ser en film om planeter och deras förhållande till varandra.

Vecka 46:
Vi ser en film och läser om svampar i olika stadier. 
Vi läser fakta om hur svamparna och träden lever i symbios. 

Vad ska jag lära mig? Lärandemål.
Du ska veta hur vi vet att det är höst. 
Du ska kunna berätta om några hösttecken.
Du ska kunna berätta om en växt eller ett djurs livscykel.
Du ska berätta om hur svampar och träd kan samarbeta i naturen.

Hur ska jag visa det? Bedömning
Genom att svara på frågor som visar kunskap om växter och djur i en diagnos.
Genom att skriva fakta om en växt och ett djur. Berätta om det för klassen.
Genom att samla fakta om svampar i en NO-bok.


 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Året runt i naturen-hösten

Rubrik 1

På gång
På god väg
Har uppnått målet
Planeternas förhållande till varandra
Hur blir det olika årstider?
Jag behöver utveckla förmågan att berätta om planeternas förhållande till varandra och hur det blir dag, natt, månad och ett nytt år.
Jag behöver till viss del berätta om planeternas förhållande till varandra och hur det blir dag, natt, månad och ett nytt år.
Jag kan med tydlighet berätta om planeternas förhållande till varandra och hur det blir dag, natt, månad och ett nytt år.
Växters och djurs livscykel
Växter och djurs livscykel. Vad betyder livscykel? Berätta om en växt och ett djurs livscykel.
Jag behöver lära mer om vad livscykel betyder och hur det fungerar.
Jag behöver till viss del lära mer om vad en livscykel betyder och hur det fungerar.
Jag kan med tydlighet berätta om växters och djurs livscykel.
Svampens olika delar
Du kan skriva om svampens olika delar. Med bilder som stöd visa att du känner igen några svampar.
Jag behöver lära mig vad svampens delar heter och att känna igen några vanliga svampar.
Jag behöver till viss del lära mig vad olika delar på svampen heter och att känna igen några vanliga svampar.
Jag kan med tydlighet berätta om svampens olika delar, kännetecken och hur svampen lever i symbios.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: