Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personlig och social utveckling- Barnkonventionen 2020

Skapad 2019-10-03 14:10 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer.

Innehåll

Mål/syfte

Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer.

Vart ska vi?

Genom att arbeta med barnkonventionen vill vi belysa barnens rättigheter och skyldigheter. Där vi vill stärka deras självkänsla och självförtroende.

Vilket förändrat kunnande förväntar vi att barnen visar oss?

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Nuläge 

Var är vi?

Vi ser ett behov av att stärka gruppen som en grupp och arbetar med individen som ett led till gruppen. Vi ser ett intresse i barngruppen av att leka grupplekar och vi ser ett behov av att utveckla sin förmåga att fungera i grupp.

Genomförande 

Hur?

Vi arbetar aktivt med känslotermometer där barnen får berätta hur de känner sig just idag (utan att behöva förklara sig). Vi lyfter frågan HUR kan vi göra så att kompisarna får en positiv känsla om det känns mindre bra.

Vi kommer att titta på Barnkonventionens film om barns rättigheter och arbeta med uppgiftsblad till denna. Barnen får rita ett självporträtt. Barnen kommer att få förutsättningar till att skapa på olika sätt och med olika material som ett led i att stärka sig själv. Arbeta med gruppstärkande övningar och komma överens om gemensamma regler.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: