Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - vatten och luft

Skapad 2019-10-03 14:16 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Kemi
Vi ska arbeta med vattnets egenskaper och kretslopp samt luftens egenskaper och sammansättning.

Innehåll

Bedömning:

Observationer av elevernas undersökningar och resonemang. Eleverna skriver enkla labbrapporter.

Svarar på frågor om luft och vatten. 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Höstterminen 2019, vecka 41-45

 

Begreppslista:

 • gasform
 • luftmotstånd
 • lufttryck
 • syre
 • ytspänning
 • vattenmolekyl
 • vattnets kretslopp
 • fast form
 • flytande form
 • avdunsta
 • stelna
 • kondensera
 • nederbörd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: