👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykt till lekparken 7/10-19

Skapad 2019-10-03 14:37 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Vi går ut på promenad i närmiljön för att träna barnens motorik, ordförråd, samarbete och för att observera naturen under hösten.

Innehåll

Datum: 7/10-19

Ansvarig: Bojens arbetslag

Material: Frukt, ipad, naturen och lekutrustningen i lekparken.

Nulägesbeskrivning: Vi har lärt barnen om höstens färger, vi vill därför gå ut för att dom ska kunna observera färgerna i närmiljön.

Innehåll: Vi ska gå på promenad med hela barngruppen och på vägen dit ska vi observera naturen och prata o färgerna grön, gul och brun som vi just nu jobbar med på avdelningen. När vi kommer fram till lekparken så får barnen leka en stund och äta frukt. Vi dokumenterar aktiviteten med hjälp av ipads. Barnen får också ta med sig löv i olika färger som vi kan prata om när vi kommer tillbaka till avdelningen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18