Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojektet "Huset"

Skapad 2019-10-03 14:53 i Lagmansskolan Mjölby
Skrivprojekt kring boken "Rött hjärta, blå fjäril" av Annika Thor.
Grundskola 4 Svenska
Låt fantasin flöda för nu ska vi skriva!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska träna på att:

 • kunna skriva olika sorters texter.
 • använda rätt sorts ord och begrepp till de olika texterna.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:

 • skriva en text med personbeskrivningar.
 • skriva en text med miljöbeskrivningar.
 • skriva berättelse med tydlig inledning, handling och avslut.


Bedömning:

Dina texter bedöms under skrivprojektet.

Undervisning och arbetsformer

Projekt "Huset"

Vi kommer arbeta med ett kapitel i taget, sammanlagt sex kapitel. Ni kommer få 2 lektionstillfällen på er att göra ett kapitel. Mellan varven kommer vi arbeta utanför skrivprojektet för att lära oss olika skrivtekniker och hur vi utvecklar texter.
I slutet av projektet sammanställs alla texter och bilder till ett häfte.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
"Huset" - ett skrivprojekt

BOKEN - Bedömningen utgår ifrån kunskapskraven i årskurs 6 men har anpassats till årskurs 4 och ämnesområdet

E
C
A
Skriva olika slags texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Stavningsregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Person- och miljöbeskrivning
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Text och bild
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: