👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering v 41

Skapad 2019-10-03 15:12 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola F
V 41 kommer vi fortsätta på hösttemat.

Innehåll

 • Under denna vecka kommer vi fortsätta arbeta med hösten. Hur långt har hösten kommit? Vi pratar tillsammans och stämmer av vad som hänt i naturen. Till detta kommer barnen få stenciler där de ska dra streck till rätt bild och även skriva några höstord.
 • På utedagen ska vi göra "utebingo". Barnen ska leta upp och markera vilka hösttecken de uppmärksammar i skogen.
 • Fredagsballongen kommer innehålla frottage (när man lägger ett föremål under pappret, målar svagt med en penna på papperet för att då kunna se hur mönstret från föremålet under papperet framträder), lövtryck och att träna på att knyta.
 • Utöver detta kommer vi i svenskan arbeta med att försöka "återge ett händelseförlopp". Barnen kommer få höra en saga för att sedan ges några bilder som de ska försöka placera i rätt ordning. 
 • Vi kommer utöver detta också lägga in rörelsepass under dagarna för att främja koncentrationen och bidra till ett lustfyllt lärande.
 • Kompistema kommer vi också arbeta med under veckan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -