👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Un chat

Skapad 2019-10-03 15:16 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Fokus skrivandet! Under detta moment kommer du att öva på att skriva en chatt på spanska. I chatten ska du berätta vad du har gjort, vad du gör just nu och vad du tänker göra i framtiden.

Innehåll

Innehåll

Vi ska träna: 

 • Ordkunskap (Vale 9 kap1+2)
 • Berätta vad man har gjort
 • Repetition av perfekt och gerundium (pågående form)

Förberedelseuppgift Du kommer att öva din skriftliga förmåga med en förberedelseuppgift. Denna ska vi arbeta med under lektionstid.

Du ska berätta vad du har gjort i skolan och under helgen samt ställa frågor på passande ställe. I dialogen finns frågor och svar från "chatkompisen" så du får hjälp med din text. Det finns även passande ord och verb till hjälp. När du repeterar får du använda dig av hjälpmedel såsom:

Kamratrespons. Det är viktigt att du bygger dina meningar själv och sedan diskuterar med en klasskamrat hur du har tänkt och löst skrivuppgiften.

Helklass genomgång. Efter att du har skrivit kommer vi att ha en genomgång i helklass. Då ska vi se exempel på hur man kan formulera sig på olika och bästa sätt. 

 

Uppgifter

 • Un chat vecka 42

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9