Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: textsamtal

Skapad 2019-10-03 17:06 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet så kommer du att då utveckla din förmåga att förbereda och presentera ett ämne i ett textsamtal. Du kommer inte bara få träning i hur man deltar i ett sådant samtal utan även hur man leder textsamtalet/diskussionen.

Innehåll

    Syfte - förmågor från kursplanen:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

    Centralt innehåll:

 • att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatt huvuddragen i vad som sagts..
 • ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • skillnader i språkanvändningen beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

    Arbetsgång: i undervisningen kommer du att få:

 • ta del av genomgångar i Spegla språket  9 (grundboken)
 • träna på att förbereda och presentera ett ämne, föra fram egna tankar och åsikter, leda en diskussion och sammanfatta vad man kommit fram till.
 • träna på att delta i diskussioner där andra presenterar ämnet
 • se film om om hur ett textsamtal på NP i svenska går till    

    Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • förbereda, delta och leda ett samtal/diskussion samt föra den framåt utifrån ett förutbestämt ämne (enligt mallen för NP delprov A). Se bedömningsmatris under rubriken Matriser.

    Tidsplan: 

 • v. 41-45 

    Läromedel: 

 • bok: Spegla språket 9
 • film/Youtube: Så här går NP delprov A till....

Länkar

 

Uppgifter

 • Film; muntligt NP i svenska

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris: Leda och delta i ett samtal

Presentera

E
C
A
Innehåll
Eleven läser sammanfattningen.
--------------------------.--------
-----------------------------------
Innehåll
Framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med enkla och till viss del underbyggda argument
Framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
Framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Innehåll
Presenterar diskussionsfrågan
Kommunikation
Visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Visar relativt god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/ engagerat sätt.
Visar god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk
Använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk för ämnet och mottagarna
Använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk för ämnet och mottagarna
Använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk för .ämnet och mottagarna

Leda diskussion

E
C
A
Struktur
Initierar diskussionen
Struktur
Fördelar vid behov ordet mellandeltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt
Fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt
Struktur
Återför diskussionen till ämnet vid behov
-----------------------------------
Struktur
Avslutar diskussionen inom tiden
---------------------------
---------------------------------
Struktur
Gör ett försök till sammanfattning av diskussionen
Gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
Gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen

Delta i diskussion

E
C
A
Innehåll
Framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
Framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
Framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument
Kommunikation
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt.
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.

Sv SvA
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: