👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2019-10-03 17:40 i Skogskällan Huddinge
Favorit matematik 4a kapitel 1
Grundskola 4 Matematik
Under den här perioden kommer vi arbeta med de fyra räknesätten och prioriteringsregeln. Detta gör vi med stöd av boken Favorit matematik 4a.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om svaret är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

Begreppsförmåga                                                                                                            

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                                       

Metodförmåga                                                                                                                                                       

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                                                                                                                                     

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 4a. Efter avslutat område gör vi en diagnos och ett efterföljande prov.

Du kommer att få undervisning om:

 • De fyra räknesätten och prioriteringsregeln

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 4A

De fyra räknesätten och prioriteringsregeln

Jag behöver öva mera.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
Kan jämföra och storleksordningen tal.
Begrepp
Kan använda begreppen summa, differens, kvot, produkt, addera, subtrahera, multiplicera och dividera.
Metod
Kan lösa rutinuppgifter i addition och subtraktion skriftligt.
Metod
Kan lösa rutinuppgifter med flera räknesätt och parenteser utifrån prioriteringsregeln.
Problem
Kan lösa problem genom att välja räknesätt och kunna se svarens rimlighet.
Metod
Kan göra beräkningar med skriftlig addition och subtraktion, med tiotalsövergångar och växling.
Metod
Kan göra beräkningar med de fyra räknesätten.
Resonemang
Kan motivera en lösning.