Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 2

Skapad 2019-10-03 18:32 i Kattarps skola Helsingborg
Vad eleverna minst ska ha nått i sin matematiska utveckling efter sitt andra skolår i Kunskapsstaden Helsingborg.
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer under året jobba i matematikens underbara värld.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Målet med undervisningen är att utveckla din matematiska förmåga. 

Detta kommer området handla om
Vi kommer arbeta med följande moment:

 • ental, tiotal och hundratal
 • mönster
 • Stora additionstabell
 • Stora subtraktionstabell
 • likhetstecknets betydelse
 • Multiplikation
 • Längdenheter
 • bråk
 • pengar
 • klockan
 • mönster
 • positionssystemet

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • använda huvudräkning för att räkna addition i talområdet 1-20
 • använda huvudräkning för att räkna subtraktion  i talområdet 1-20
 • använda huvudräkning för att räkna multiplikation. tabell, 0, 1, 2, 5 och 10.
 • välja och använda skriftliga räknemetoder vid addition
 • välja och använda skriftliga räknemetoder vid subtraktion
 • beskriva tals värde i förhållande till varandra
 • dela upp tal
 • använda likhetstecknet på rätt sätt
 • lösa matematiska problem
 • mäta olika längder med relevanta längdenheter
 • skriftligt beteckna enkla bråk
 • förstå pengars värde och göra enkla växlingar
 • förstå klockans uppbyggnad kunna berätta vad klockan är.

Så här kommer vi att arbeta...

Vi kommer att arbeta med olika arbetsområden där vi arbetar med matematik på olika sätt. ex:

Skriftligt
Muntligt
Laborativt
Lek
Beskrivningar
Mätningar

Bedömning komma att ske...

Genom den dagliga undervisningen samt samtal om matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: