👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologiska samspel i naturen åk 7

Skapad 2019-10-04 08:04 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 7 Biologi
En hållbar utveckling innebär att naturtillgångarna används ur ett långsiktigt perspektiv med tanke på kommande generationer. Utgångspunkten i hållbar utveckling är människan och möjligheter för att leva på jorden. Olika dimensioner av den hållbara utvecklingen är ekologisk, ekonomisk och social utveckling. Ansvaret för en hållbar utveckling finns både hos den enskilda individen och i samhället, såväl på regional, nationell som på internationell nivå.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

Målet med den här biologikursen är att ni ska bli ännu mer kunniga när det gäller hur djur, växter och människor ska kunna samleva på vår planet. Viktiga begrepp som vi kommer att arbeta med är:

ekosystem, lokala och globala
ekosystemtjänster
kretslopp, fotosyntes och förbränning
biologisk mångfald
hållbar utveckling
evolution

Syftet är att visa på biologiska samband i naturen och koppla detta till arbetet med Hållbar utveckling men även att diskutera olika möjligheter att arbeta med detta både inom yrken som finns idag och framtidens yrken.

Hur ska vi arbeta?

Innan, under och efter varje lektion så reflekterar vi kring hur biologiska processer samverkar i olika ekosystem och utifrån olika kretslopp. Laborationer ingår i kursen och vissa experiment visar läraren inför hela klassen. Vi har skrivhäften som vi arbetar med men eleverna kommer även att arbeta med våra digitala verktyg på lite olika sätt.  

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Arbetsformer, skriftliga/muntliga moment finns det möjlighet att vara med att samverka kring. Vi laborerar tillsammans och där finns också stora möjligheter att påverka både innehåll och utfall. Bedömningsformer varieras och diskuteras fram tillsammans med eleverna både på individ- och gruppnivå.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du ska vara aktiv på alla lektioner, delta i undersökningar/laborationer som görs och anteckna de stödord och texter som förväntas av dig. Någon gång kommer du att få lämna in laborationsrapporter och vid andra tillfällen kan det vara muntliga/skriftliga bedömningsformer. 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Planering över innehållet finns i classroom. Planeringar i detalj + våra presentationer, laborationer med mera finns också att hämta där.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9