Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 3 Geometri åk 8

Skapad 2019-10-04 09:59 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 8 Matematik
Det här arbetsområdet handlar om cirkeln, dess omkrets och area. Vi kommer att prata om begränsningsyta och volym av olika kroppar.

Innehåll

Målet med undervisningen

När kapitlet är avslutat förväntas du kunna:

 • Cirkeln omkrets

 • Cirkelns area

 • Begränsningsyta och mantelyta

 • Volym av rätblock

 • Volymenheter

 • Volym av prisma och cylinder

 • Volym av kon, pyramid och klot

 • Formler

Du kommer att bedömas genom ett prov onsdag 12/2 v.7

 

Detta ska du kunna:

Så här ska vi arbeta

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.

 • Öva med hjälp av uppgifter i boken och uppgifter som läggs upp i classroom.

 • Problemlösning

 • Läxor

 

Det här ska bedömas

Ditt arbete på lektionerna.

Läxor, läxförhör och prov.

 

 

Uppgifter

 • Matteprov kap 3 Geometri

 • Matteprov kap 3 Geometri

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: