👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att analysera och skriva insändare

Skapad 2019-10-04 11:28 i Lagmansskolan Mjölby
Området handlar om att förstå hur en insändare är uppbyggd för att sedan kunna analysera en insändare och skriva egna insändare.
Grundskola F – 8 Svenska som andraspråk Svenska
En insändare är en kortare argumenterande text som du möter lite varstans i samhället. Den som skriver insändaren vill få dig att hålla med den åsikt som skrivaren har. Därför är det viktigt att veta hur insändaren är uppbyggd och hur du ska förstå den för att själv kunna påverka i samhället.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer att arbeta med 

 • begrepp som är typiska för insändare t.ex. argument, tes, analys, motargument
 • att analysera en insändare (vilka delar som en insändare innehåller och vad de innebär)
 • att skriva insändare utifrån det som är typiskt för texttypen
 • hur man bearbetar (förändrar) 
 • får/ger respons (förbättringsförslag) på egna och andras analyser och skrivna texter
 • att föra fram argument i tal

Mål

Målen är att du ska kunna

 • läsa och analysera en insändare
 • skriva en rätt skriven insändare utifrån de texttypiska och språkliga regler som finns

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Vi ska arbeta med att

 1. i en text kunna se och förstå vilket syfte den som skrev texten hade (varför den skrevs)
 2. kunna uttrycka egna åsikter i en text och tal
 3. kunna läsa och analysera en text
 4. utveckla förmågan att värdera egna och andras texter/tal ("two stars and a wish")

 

Undervisning och arbetsformer

 • Läsning av insändare.
 • Övningar som ger möjlighet att lära sig analysera - ge förståelse för vad de olika delarna i en insändare innebär.
 • Skriva en egen insändare.

Bedömning

 

Vad ska bedömas?

 • Hur du förstår vilket budskap (syfte) den som skrivit insändaren har med sin insändare.
 • Hur du kan föra fram åsikter med argument.
 • Hur du skriver dina egen insändare utifrån de texttypiska och språkliga dragen som gäller för texten.
 • Hur du ger och tar emot respons.
 • Hur du bearbetar din text efter respons.

Hur ska det bedömas?

 • Genom att göra en analys av en insändare samt skriva en egen.
 • Genom att läsa responsen samt se hur analys och skriven insändare ser ut andra gången de görs.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris för faktatext i SO/NO år 7-9

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
ANALYS
Argumentation/Diskussion
Ett eller flera påståenden finns med i texten
Texten innehåller ett eller flera påstående som används som underlag för argumentation
Texten innehåller flera påståenden som används som underlag för argumentation med försök till olika synsätt på det aktuella ämnet
Texten innehåller flera påståenden som används som underlag för argumentation med olika synsätt på det aktuella ämnet
Slutsatser
Kan motivera sina slutsatser med hjälp av handledning
Kan motivera sina slutsatser och underbygga dem från ett perspektiv
Kan motivera sina slutsatser och underbygga dem ur olika synsätt/ från flera perspektiv
DISPOSITION
Röd tråd
Försök till röd tråd finns i texten
Röd tråd finns där det ena länkar till det andra.
Röd tråd finns där det ena naturligt länkar till det andra och där kopplingar görs till det man redan skrivit

Sv SvA
Bedömningsmatris för berättande text år 1-9

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
-styckeindelning
Texten är skriven i ett sammanhängande stycke.
Texten innehåller styckeindelning utan relevans för innehållet.
Texten innehåller försök till styckeindelning som är relevant för innehållet.
Texten innehåller en tydlig styckeindelning som är relevant för innehållet.
Innehåll
-beskrivning
Texten är argumenterande men saknar beskrivningar.
Texten är argumenterande och innehåller försök till beskrivningar.
Texten är argumenterande och visar prov på försökt till träffsäkra beskrivningarna.
Texten är argumenterande och visar träffsäkra beskrivningar som vävs in i argumentationen.
-meningsbyggnad
Texten har en enkel meningsbyggnad.
Texten har till största delen en enkel meningsbyggnad men visar försök till en mer komplex meningsbyggnad (huvudsats & bisats).
Texten har en både enkel och komplex meningsbyggnad som ger ett flyt i texten.
Texten har en komplex och väl utvecklad meningsbyggnad (ex. inskjutna förklaringar) som ger ett flyt i texten som helhet.
-ordförråd
Texten innehåller ett begränsat ordförråd.
Texten innehåller prov på ett varierat ordförråd.
Texten innehåller ett varierat ordförråd.
Texten är skriven med ett rikt och varierat ordförråd som fungerar väl i sitt sammanhang
Bearbeta text
-ge respons
Kan ta del av en text och ge enkel respons, till exempel bra – dåligt, utan motivering.
Kan ta del av en text och ge enkel respons med motivering.
Kan ta del av en text och ge konstruktiv respons som kan höja delar av textens kvalité.
Kan ta del av en text och ge konstruktiv respons som kan höja textens kvalité i helhet.
- bearbeta text utifrån respons
Kan utifrån respons bearbeta texten med stöd.
Visar försök att på egen hand bearbeta texten utifrån respons.
Bearbetar texten på egen hand utifrån respons och höjer dess kvalité i delar av texten.
Bearbetar texten på egen hand utifrån respons och höjer dess kvalité i helhet.
Skrivregler
Har vissa fel på stavning och skiljetecken men innehållet går att förstå men viss omläsning krävs
Har enstaka fel på stavning och skiljetecken men innehållet går att förstå utan att bli störd i läsningen
Ytterst få stavfel och ytterst få missar i skiljeteckens användningen