👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2019-10-04 11:55 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 5 Biologi
Här kommer du att få en förståelse om vad som händer i din kropp och hur de olika organen fungerar.

Innehåll

Frågeställningar

·      Vart tar hamburgaren vägen, när du har ätit upp den?

·      Hur orkar du spring?

·      Kan man klara sig utan skelettet?

·      Varför är blodet rött? 

·      Vad finns det i luften som du behöver?

 

 

När vi har arbetat med det här området så ska du kunna:

·      berätta om matens väg genom kroppen.

·      veta varför och hur vi andas.

·      berätta om blodet och ge exempel på uppgifter som blodet har

·      kunna förklara hjärtats funktion. 

·      förklarar hur muskler och skelettet fungerar tillsammans.

·      veta något om energi och hur vi använder den i kroppen. 

·      kunna förklara vad som händer när du har fått ett sår.

·      ge exempel på någon som händer med kroppen när man blir gammal. 

·      kunna säga något om kroppens reningsverk.

·      förklara något om bakterier, virus och vaccinering.

·      känna till/namnge ett flertal av våra olika ben som finns i kroppen. 

·      berätta om tandens delar och hur karies uppstår.

 

Arbetsgång

·      Muntliga genomgångar.

·      Läsa faktatext och plocka ut fakta.

·      Diskussioner, par-, grupp-, och klassnivå. 

·      Skriftliga arbeta med olika frågor som berör arbetsområdet. 

·      Studi.se

·      Film

 

Bedömning

·      Du kommer att bedömas efter prestationen på lektionerna.

·      Hur du deltar i diskussioner.

·      Dina skriftliga svar på frågor.

 

·      Ett avslutande test där du får chansen att visa vad du har lärt dig. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6