Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Sagan

Skapad 2019-10-04 12:31 i Östra Karups förskola Båstad
Förskola
Vi kommer att fördjupa oss och fokusera på sagan. Vårt syfte är att öka barnets möjlighet att utveckla sin förmåga i olika miljöer där språktillägnande kan ske.

Innehåll

Vi kommer att fördjupa oss och fokusera på sagan. 

Vårt syfte är att öka barnets möjlighet att utveckla sin förmåga i olika miljöer där språktillägnande kan ske.

Vad säger Lpfö?

”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften”. ( s.8 Lpfö-18)

 

Forskning

 ”Att berätta så andra begriper lär man sig genom att både lyssna på andra och att själv försöka göra sig förstådd med de kommunikationssätt man har att tillgå. Ofta behövs en gemensam erfarenhetsbakgrund och tillgång till någon typ av visuellt stöd - kanske tecken som stöd - för att det tidiga berättandet ska kunna uppfattas av andra.” (Kärnämnen i förskolan, s 154)

 

”Böcker och läsning är, oavsett om det är genom att lyssna eller läsa själv, en källa till nya perspektiv och nya upplevelser. Litteraturen har fantastiska möjligheter att berika upplevelser, förståelse och utveckling av språk. Den stimulerar också barnen att utveckla sitt eget aktiva berättande. Att samtala om det man har läst kan innebära såväl minnesträning och träning i att ta olika människors perspektiv, som språklig träning. Man kan också samtala om förväntningar på vad som kommer att hända i boken. Att lyssna, uppfatta och förstå språkliga budskap, oavsett om de är uppmaningar, berättelser eller vardagliga samtal är en aktiv och skapande process. När upplevelser och intrycken delas med andra, bearbetas och förändras innehållet medan man pratar om vad man har läst och kanske även upplevt. Det blir då tydligt att vi tänker olika - och kanske tycker olika mycket om - bokens rollfigurer.” ( s.168 Kärnämnen i förskolan, 2012. Natur och kultur)

 

Avdelningens mål

Vi har valt sagan för att utveckla: 

 

 • Språket

 • Matematik

 • Naturvetenskap

 • Digitala verktyg

 • Drama

 • Skapande/bygg och konstruktion
 • Trygghet och trivsel

 

Aktiviteter för att nå målen (det här ska vi göra tillsammans med barnen för att nå målen)

Vi arbetar med att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga i olika miljöer där språktillägnande kan ske. Detta kan vi göra genom att:

 • låta barnen få nya begrepp genom sagor

 • dramatisera sagor

 • leka med ord genom rim o ramsor, sång

 • skapa tillfällen att argumentera och kommunicera 

 • skapande aktiviteter 

 • lyssna/berätta/återberätta/reflektera

 • Lära olika matematiska termer

 • Uppleva naturvetenskap

Miljö (det här materialet, eller miljö ska vi tillföra för att skapa förutsättningar att nå målen)

 

 • AKK

 • Tillgänglig miljö

 • Litteratur 

 • DigitaltSå här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet

 

 • Observation

 • Reflektion


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: