👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelse

Skapad 2019-10-04 13:16 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
Under hösten kommer vi att granska olika berättande texter från olika media där vi kommer urskilja: struktur, språkliga drag och syfte. Eleverna får sedan planera egna berättelser utifrån stödmall och skriva egna berättelser på datorn. Till berättelsen ska de göra en presentation på datorn med bilder till som slutligen används vid uppläsning för elever i årskurs 1.

Innehåll

Det här ska du få lära dig:

- Vad som är kännetecken för berättande texter (struktur, språkliga drag & syfte)

- Resonera om handling och budskap i filmer och böcker som vi läser eller ser

- Skriva en egen påhittad berättelse som lämpar sig för en 7- åring. 

- Använda talstreck i din text

- Göra en presentation i google där du lägger in bilder som är kopplade till din påhittade berättelse

- Använda digitala verktyg när du skriver din berättelse. Antingen symwriter eller google drive. 

- Hålla en muntlig presentation i form av att läsa upp din berättelse för årskurs 1

 

 

Så här ska vi jobba:

Läsa olika berättande texter och se på kortfilmer. Bena ut berättelsens struktur genom att urskilja: 

1. Inledning (vem?vilka?var?när?vad?) 2. Problem som uppstår (händelser)  3. Lösningar  4. Slut

Samtala om och urskilja språkliga drag i texter som vi analyserar:

- dialog, beskrivningar, tidsord och ord för tankar & känslor

Samtala om och urskilja syftet med att berättelsen skrevs. 

 

Skriva egen berättelse där vi använder oss av det vi lärt oss om uppbyggnad, språk och syfte. 

Nyttja digitala hjälpmedel som ex symwriter. Använda talsyntes och rättstavning. 

Lära oss hur man gör en presentation i google. Välja bilder till sin berättelse som läggs in i presentationen. 

 

Förbereda att läsa upp sin berättelse. Träna på att läsa lagom högt och i lagom tempo. 

Besöka årskurs 1 och läsa upp våra berättelser + bildspel 

 

Så här visar du vad du kan:

Genom att delta i samtalen när vi pratar om berättelser och filmer. 

Genom att skriva en egen berättelse och använder dig av hjälpmedel som finns på datorn. 

Genom att göra en bildpresentation

Genom att läsa din berättelse för årskurs 1. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Digitala verktyg för kommunikation.
  Sv  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett inägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  E 9
 • I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
  Sv  E 9
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
  Sv  E 9
 • Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett delvis fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte.
  Sv  C 9
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.
  Sv  A 9
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  A 9