👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vetenskap och Teknology

Skapad 2019-10-04 13:29 i IPS Majorna The International Preschool AB
Förskola
Nu digitala teknik är viktiga i förskolan barnen kan använda dem när och var som helst, på mobil, läsplatta och dator. Vi i kindy försöker och jobba mycket med läsplatta och kamera där barnen har chans att använda kamera när vi är på utflykt i naturen för att hitta olika saker eller ta bilder av många grejer där barnen är intresserat av. Barnen är nyfikna att veta mer om saker och ting därför vi använder google teknik för att hitta fakta eller bilder för saker där barnen är intresserat om, och vi använder (eye scop) för att titta noga om saker och ting och vissa barnen hur saker funkar i deras miljön.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18