👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kraft och rörelse, åk 2

Skapad 2019-10-04 14:03 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Kraft, rörelse och friktion.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi kommer att lära oss om tyngdkraft, friktion och rörelse på ett roligt och lekfullt sätt.

Innehåll

Syfte med arbetet är:

 • att eleverna ska få utveckla kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang
 • att eleverna ska få utveckla förtrogenhet med naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier

 

Förmågor vi ska öva är:

 • analysförmågan
 • begreppsförmågan
 • kommunikativa förmågan

 

Arbetssätt och undervisning

 • se på faktafilm
 • arbeta i grupp och enskilt
 • diskutera
 • utföra olika experiment
 • dokumentera
 • besöka lekplatser och upptäcka fysiken
 • få vardagsnära exempel vad gäller friktion, balans och tyngdkraft
 • ur ett historiskt perspektiv få exempel på krafter och rörelse

 

Begrepp

Tyngdpunkt, tyngdkraft, jordens dragningskraft, kraft, mittpunkt, tyngdlöshet, friktion, balans, jämvikt, uppfinning, trögt, rörelse, luftmotstånd, gungbräda.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma den begreppsliga förmågan genom att eleverna förklarar några av de begrepp vi har arbetat med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
Kraft/rörelse/friktion

Nivå 1
Nivå 2
Begreppslig förmåga
Du kan förklara på ett enkelt sätt 2-3 begrepp som vi arbetat med.
Du kan förklara på ett utvecklat sätt 2-3 begrepp som vi arbetat med.