👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidspedagogisk planering - Projekt Tittskåp

Skapad 2019-10-04 14:06 i Långsjö fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 9
Projekt Tittskåp

Innehåll

Projekt - Tittskåp

 

Tidsperiod

v.39 - v.43

 

Vad ska vi lära oss?

Enligt läroplanen ska varje skola aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Syftet med detta projekt är att med ett empatiskt och demokratiskt förhållningssätt kunna skapa positiva relationer i vardagen såväl i skolan som på fritidshemmet. Vi vill medverka till att ”utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen”. Med hjälp av utforskande och praktiska arbetssätt får barnen i detta arbete möjlighet att utveckla tilltro till sig själva samt öva på sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.


Hur ska vi arbeta för att komma dit?

För att uppnå de önskade målen kommer vi att ha ett byggprojekt på fritids. Barnen kommer delas in i mindre grupper och tillsammans ska de få tillverka någon form av tittskåp. Inför arbetet med tittskåpen förbereds barnen med en genomgång av pedagogerna. För att inspirera barnen, kommer pedagogerna att visa bilder på redan färdiga tittskåp. Viktiga punkter gällande projektet samt vad som förväntas av barnen tas också upp vid samma tillfälle. Eftersom detta är ett grupparbete är det viktigt att alla får vara med och uttrycka sina idéer och åsikter. Barnen får komma överens och sedan tillsammans skriva ned en planering innan de börjar tillverka tittskåpen. Planeringen skrivs med hjälp av digitala verktyg (Ipad) och för att underlätta planeringen, har vi, pedagogerna gjort i ordning frågor som ska besvaras.
Till arbetet med tittskåpen har vi gjort i ordning en vagn där barnen kan välja bland olika material. Exempelvis finns det kartong, tyg, sugrör, tandpetare, fjädrar, pärlor, tapet, målarfärg, paljetter, kartong m.m som eleverna kan använda sig av.
Barnen bestämmer vilket material de ska använda och hur mycket de behöver. Vi delar upp arbetet så att endast 3-4 grupper arbetar samtidigt på projektet. Detta gör vi för att barnen ska hinna få det stöd och hjälp som de behöver av pedagogerna.  Alltså kommer pedagogerna inta en stödjande roll genom att hjälpa eleverna endast när de fastnar någonstans på vägen.


Hur ser vi att vi når målet?

Barnen ska få öva på att ta eget ansvar och egna beslut i sitt lärande. De får i projektet möjlighet att skapa nya/goda relationer samt öva på sin förmåga att samarbeta och skapa något tillsammans med andra individer. Pedagogerna har en stödjande roll i arbetet och hjälper till med att lösa eventuella problem som kan uppstå. 

Utvärderingen av barnens lärande och målen med projektet sker genom observationer och samtal.
För att synliggöra lärandet, kommer också en projektvägg skapas. På denna vägg finns både bilder och text på hur barnen har planerat, hur de har jobbat samt resultaten av alla tittskåp.
Projektet avslutas med en utställning som föräldrarna bjuds in till.

 

 

 

 

 

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -