👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal - Det här kalla landet

Skapad 2019-10-04 14:20 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Kopiera mallen och gör din egen planering. Koppla till ämnet. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
En välskriven bok är en flygande matta som för oss in i en värld vi inte kan besöka på något annat sätt. Ett av de bästa sätten att lära sig svenska är genom att läsa böcker. Vi kommer att tillsammans i klassen läsa boken Det här kalla landet. Vi kommer även att ha boksamtal varje vecka där vi diskuterar och analyserar boken.

Innehåll

Syfte 

Du ska utveckla förmågan att:

- läsa och analysera skönlitteratur,

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift, 

 

Konkretisering av mål 

Du ska få kunskaper om:

- hur man läser en skönlitterär bok,

- hur man diskuterar och analyserar böcker, 

 

Genomförande 

Du ska arbeta med:

 

- att läsa 25 sidor i veckan själv, 

- diskussionsfrågor och sammanfattningar av boken

- att skriva en recension av boken, 

 

Bedömning 

Du kommer att bedömas genom:

- boksamtal varje fredag där du behöver visa att du kan läsa med flyt, att du kan göra enkla sammanfattningar och att du kan resonera kring budskap i boken.

- en recension som skrivs efter att vi har läst färdigt boken. 

 

Uppgifter

  • Boksamtal 6

Matriser

SvA
Skönlitteratur

Nivå 1
F
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Nivå 4
A
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du behöver träna din läsförmåga för att få upp ett flyt
Du läser med flyt och kan använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser med gott flyt (Du kan läsa med inlevelse och intonation)
Du läser med mycket gott flyt (Du kan läsa med god inlevelse och intonation)
Du deltar inte i diskussioner kring bok och film
Du deltar i samtal och diskussioner som rör bokens/filmens handling,karaktärer, miljö osv
Du deltar aktivt i samtal och diskussioner som rör bokens handling, karaktärer, miljö osv. Dina resonemang är utvecklade och relativt väl underbyggda.
Du deltar aktivt i samtal och diskussioner som rör bokens handling, karaktärer och miljö. Du kan dra paralleller till egna erfarenheter eller annat du läst. Dina resonemang är välutvecklade och väl underbyggda.
Dina resonemang och beskrivningar framgår inte. Du visar inte förmågan att resonera samt motivera.
Du visar att du kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texten. Du kan beskriva din upplevelse av boken på ett enkelt sätt.
Du visar att du kan tolka och föra utvecklade resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i texten. Du kan beskriva din upplevelse av boken på ett utvecklat sätt.
Du visar att du kan tolka och föra välutvecklade resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i texten. Du kan beskriva din upplevelse av boken på ett välutvecklat sätt.
Språkliga strukturer och språkliga normer
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.