Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva

Skapad 2019-10-04 14:26 i Lagmansskolan Mjölby
Grundsärskola 4 – 6 Svenska
Detta är en övergripande planering för området läsa och skriva inom ämnet svenska.

Innehåll

 

Målet med undervisningen

Att utveckla förmågan att läsa och skriva. 

Att utveckla förmågan att förstå och samtala om texters innehåll.

Att känna till olika strategier för att skriva olika typer av texter.

Att kunna alfabetet och alfabetisk ordning.

Att kunna sambandet mellan ljud och bokstav.

Att känna till skriftspråkets uppbyggnad (mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.)

Att kunna skriva läsligt för hand samt kunna skriva på datorn. 

Att kunna använda olika skrivverktyg (t ex bildstöd och talsyntes)

 

 Så här ska vi arbeta

 Arbeta mycket med lästräning för att befästa och utveckla.

Träna läsförståelse både enskilt och i grupp.

Kontinuerligt arbeta med diverse språkövningar (t ex rim, meningsbyggnad och ordklasser.)

Jobba med olika typer av skrivövningar både för hand och på datorn.

Använda olika former av hjälpmedel i skrivprocessen. (t ex bildstöd och talsyntes.) 

 

Det här ska bedömas

 

Hur väl du kan läsa enkla texter med kända ord och bekant innehåll.

Hur väl du kan visa din förståelse för lästa texter.

Hur väl du kan jämföra och beskriva olika sorters texter.

Hur väl du kan skriva ord, meningar och texter.

Hur väl du kan skriva och strukturera texter. (mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.)

Hur väl du kan skriva för hand och på dator.

Hur väl du kan använda olika skrivverktyg (t ex bildstöd, talsyntes).

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: