Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Historia

Skapad 2019-10-04 15:43 i Grundsärskolan Östhammar
En resa i tiden från 1850-talet till vår tid på 2000-talet, barn, kvinnor och mäns levnadsvillkor samt historiska händelser som påverkat utvecklingen.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Historiska händelser och gestalter från vikingatid till frihetstid. En resa i tiden från 1850-talet till vår nutid, barn, kvinnor och mäns levnadsvillkor samt historiska händelser som påverkat utvecklingen. Världskrigen samt förtryck, folkfördrivningar och folkmord.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning i de samhällsorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om historiska sammanhang om hur människor skapat och förändrat samhällen och kulturer. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla sitt historiemedvetande och få perspektiv på det förflutna, nutiden och framtiden. 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få utveckla dina kunskaper genom att: 
 • delta i  diskussioner 
 • se passande filmer
 • lyssna på genomgångar
 • gruppövningar
 • läsa faktatexter
 • studera bilder 
 • svara på frågor både enskilt och i grupp
Bedömning - vad och hur
Vi kommer bedöma din förmåga att:
 • resonera om människors levnadsvillkor i Sveriges från 1850 till nutid.
 • kunna några historiska händelser och gestalter från vikingatid-frihetstid.
 • resonera om orsaker till och följder av världskrigen.
 • resonera om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i litteratur, sånger och filmer.
  SO  7-9
 • Vikingatid, medeltid, stormaktstid och frihetstid. Några historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl den XII och häxprocesserna.
  SO  7-9
 • Sveriges historia från cirka år 1850 till nutid. Några centrala händelser och gestalter samt barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.
  SO  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu, samt dess betydelse för kulturer och samhällen.
  SO  7-9
 • Historiska gestalter, händelser och tidsperioder i världen med betydelse för vår egen tid. De båda världskrigen, deras orsaker och följder, samt Förintelsen, folkfördrivningar, folkmord och Gulag.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om Sveriges historia från år 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
  SO  E 9
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och bidrar till resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
  SO  E 9
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
  SO  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  SO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: