👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att hälsa, artighetsfraser och familj

Skapad 2019-10-04 22:19 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Engelska Matematik Teknik
Hälsar man likadant på alla? När säger man tack och varsågod? Hur presenterar man sig? Vi kommer att lära oss artighetsfraser och hur vi ska presentera oss på engelska. Vi lär oss även familjerelaterade ord, personliga pronomen och använda "är" på engelska. Vi jobbar ämnesintegrerat med Matematik och Teknik genom att programmera i Scratch.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att lära oss om artighetsfraser och hur vi ska presentera oss på engelska. Vi lär oss även familjerelaterade ord, personliga pronomen och använda "är" på engelska. Vi jobbar ämnesintegrerat med Matematik och Teknik genom att programmera i Scratch. 

 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att jobba med Gleerups digitala läromedel och lyssna på olika texter. Vi kommer att anteckna i våra Grammar books. Vi kommer att tala med varandra och utöka vårt ordförråd genom att lära oss nya ord. Vi kommer att testa på olika studietekniker för att befästa vår nya kunskap. Vi kommer sedan med våra nya kunskaper skapa ett spel i Scratch.

 

Vad ska du lära dig?

 • Artighetsfraser på engelska.
 • Hälsa och säga hej då på engelska på olika sätt, beroende vem man pratar med.
 • Hur personliga pronomen används på engelska.
 • Familjerelaterade ord.
 • Presentera dig själv
 • Använda ”är” på engelska.
 • Att förstå och urskilja engelska ord när du lyssnar på engelskt tal.
 • Programmera i Scratch

 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du ska aktivt delta på lektionerna genom att lyssna och jobba med uppgifter självständigt, i par och i grupp. Du ska öva på de nya orden som vi lär oss och kunna visa att du förstår dem genom skriftliga och muntliga uppgifter. Du ska visa upp ditt arbete på Scratch. Du ska göra självskattningen för att kunna se vilka kunskaper som du har fått och vad vi måste fortsätta jobba med. 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • LÄXA, engelska, till fredag v. 43

 • LÄXA, engelska, till torsdag v. 43

 • LÄXA, engelska, till torsdag v. 43

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6