👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokdiskussioner Bröderna Lejonhjärta

Skapad 2019-10-05 10:03 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Matris för diskussioner utifrån lästa texter av olika slag och frågeställningar.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Diskussioner utifrån frågeställningar till den läsning av en bok eller text som vi har läst tillsammans i klassen.

Innehåll

I detta arbetsmoment ligger fokus på muntlig delaktighet i diskussioner i mindre grupper 3-4 personer utifrån lästa texter och uppföljande frågeställningar. I diskussionerna turas ni om att presentera frågeställningarna, leda samtalet samt att själv delta i samtalen då du inte leder diskussionen. I detta arbetsmoment förväntas du också försöka delta i helklassdiskussioner efter att först ha fått diskutera i en mindre gruppkonstellation.

Matriser

Sv
Bokdiskussioner

På väg att nå målen
E-nivå
C-nivå
A - nivå
Läsförståelse
Eleven kan nämna någon enstaka detalj om textens innehåll, men inte sammanhängande sammanfatta innehållet. Eleven kan ännu inte koppla textens innehåll till orsak- och tidsaspekt vilket visar på bristfällig läsförståelse.
Eleven gör enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Eleven gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsförståelse
Eleven kan ännu inte koppla textens innehåll till egna erfarenheter, olika livsfrågor eller omvärlds-frågor. Eleven visar ännu inte att hen kan uppfatta eller tolka textens budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Läsförsståelse
Eleven kan ännu inte dra några slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Diskussion
Eleven deltar sparsamt eller inte alls i samtal och diskussioner. Eleven framför åsikter utan att kunna eller försöka förklara eller motivera dem.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.