👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så in i Norden

Skapad 2019-10-05 12:12 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Geografi Samhällskunskap Svenska
I detta arbetsområde lär du dig mer om våra grannländer i Norden.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Sv: Vilka språk som talas i Norden. Vilket språk som tillhör en annan familj än svenskan. Kunna översätta några meningar på danska och norska till svenska. Kunna några ord på varje språk. Känna till några sagor/berättelser från Norden. Göra ett författarporträtt av en nordisk författare. 

 

 Även i geografi och engelska kommer vi arbeta med Norden som tema.

 

 

 

 

 

Dessa punkter i läroplanen kommer undervisningen att handla om:

Så här kommer vi att arbeta:

Vi läser och lyssnar till norska, danska och isländska. 

Vi ser på film om några nordiska författare

Vi tränar på att skriva författarporträtt / biografier av en nordisk författare.

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Genom att lyssna till hur aktivt och väl du deltar muntligt under lektionerna .

Genom att titta på hur du gör ett författarporträtt

 

 

Uppgifter

 • Biografi - HC Andersen

 • Biografi-HC Andersen

 • Utvärdering Norden

 • Utvärdering Norden

 • So-prov, Norden

 • So-prov, Norden

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Sh Ge
Norden-projekt

Inte bra nog
Bra
Bättre
Bäst
Informationssökning
Har inte hittat tillräckligt med information om valt arbete.
Har med hjälp hittat information om valt arbete.
Har självständigt hittat information om valt arbete.
Har självständigt hittat lämplig information från flera olika källor om valt arbete.
Källkritik
Har använt ej trovärdiga källor.
Har använt trovärdiga källor, med hjälp av lärarens tips. Du har skrivit upp dina källor.
Har själv hittat trovärdiga källor.
Har reflekterat över vad skillnaden mellan de olika källornas avsändare kan innebära och har med det i din redovisning.
Samarbete/planering
Arbetet är inte klart på utsatt tid och du har inte tagit hjälp av gruppen.
Är klar i tid och har samarbetat där det krävts.
Har planerat arbetet väl så att det är bearbetat tillsammans med de andra i gruppen och tagit del av feedback.
Tagit helt eget ansvar för planering och samarbete så att redovisningen övats och förfinats.
Lyssna
Du har koncentrationen på annat än de s.om redovisar
Du intar lyssnarposition och visar respekt och intresse för den som pratar. Du kan återge enstaka fakta från redovisningen.
Du kan återge mycket fakta från redovisningen.
Du kan dra egna slutsatser och tänka vidare utifrån redovisningarna.