👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik grundsärskolan åk 4-6, Lsär 11

Skapad 2019-10-05 13:41 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Grundsärskola 4 – 6 Musik
I ämnet musik ska du utveckla din förmåga att: sjunga och spela olika instrument lyssna till och prata om musik skapa musik och kombinera musik med t.ex dans, rörelse och drama. Du ska också lära dig ord som är speciella för ämnet musik.

Innehåll

Syften för ämnet musik

I ämnet musik ska du utveckla din förmåga att:

 • sjunga och spela olika instrument
 • lyssna till och prata om musik
 • Uppleva olika genrer av musik
 • skapa musik och kombinera musik med t.ex dans, rörelse och drama.
 • Du ska också lära dig ord som är speciella för ämnet musik.

 

Konkreta mål och tidsplan:

V 35-45

 • Veta vad puls är och lära sig känna den.
 • Spela rytminstrument i takt till musiken. I musikens puls. 
 • Att röra sig till musik.
 • Att själv välja en rörelse till tex sitt namn.
 • Att vara med och skapa rörelse till dans.
 • Att dansa till musik.
 • Förstå och känna att olika typer av musik kan ge olika känslor.
 • Få kunskap om stämbanden och förstå varför det är viktigt att sjunga upp innan sång.
 • Sjunga olika typer av musikgenrer.

 

Undervisning och arbetsmetoder:

Musiklektionerna kommer att bestå av sång, spel, taktövningar, lyssning, genomgångar och teori.                                                                             Vi kommer också att prata om och diskutera det vi håller på med för stunden.
Varje musiklektion har samma start och avslut. En tydlig struktur.  

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper genom att:

 • delta i musikundervisningen med sång och instrumentspel.
 • delta i arbetet med att finna pulsen, skapa dans och rörelse.
 • delta i genomgångar och diskussioner.
 • ställa frågor 
 • ta initiativ

Kontinuerlig formativ bedömning sker som ger dig utvecklingsmöjligheter.

Begrepp

Vid varje musiklektion går vi igenom de begrepp som hör till lektionens innehåll. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  Mu
 • kombinera musik med andra uttrycksformer,
  Mu
 • jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och
  Mu
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.
  Mu  4-6
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Skapande av egen musik, till exempel till text eller bild.
  Mu  4-6
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.
  Mu  4-6
 • Musikaliska symboler med bild, färg, siffer- eller bokstavsstöd, till exempel noter och ackord.
  Mu  4-6
 • Blås-, sträng-, tangent-, och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut och exempel på ensemblespel.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård i samband med musikutövning och musiklyssning, till exempel uppvärmningsövningar och användning av hörselskydd.
  Mu  4-6
 • Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier.
  Mu  4-6
 • Musikens formelement, till exempel intro, vers och refräng.
  Mu  4-6
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, bland annat nationalsången och några av de vanligaste psalmerna.
  Mu  4-6
 • Sång- och danslekar.
  Mu  4-6
 • Musik i olika kulturer och från olika epoker, till exempel folkmusik och populärmusik.
  Mu  4-6
 • Musikassociationer: bilder och känslor som kan uppstå när man lyssnar på musik.
  Mu  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Bedömningsmatris, Musik, Lsär 11, åk 4-6

Genomfört arbetsområde.
E
C
A
Sjunga
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att sjunga unisont och i kanon.
Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett väl fungerande sätt.
Ensemblespel
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I ensemblespel medverkar eleven i att spela på något instrument och bidrar då till att använda enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett väl fungerande sätt och använder då med säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.

Genomfört arbetsområde.
E
C
A
Kombinera musik med andra uttrycksformer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att imitera och gestalta musikupplevelser.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att imitera och gestalta musikupplevelser.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att imitera och gestalta musikupplevelser.
Hörseln
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Olika typer av musik
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik bidrar eleven till resonemang om musikens utformning och om samband, likheter och skillnader.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik för eleven enkla resonemang om musikens utformning och om samband, likheter och skillnader.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik för eleven välutvecklade resonemang om musikens utformning och om samband, likheter och skillnader.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.