👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2019-10-05 16:14 i Högadalsskolan Härryda
Vi vill öka barnens förmåga att läsa samt uttrycka sig i tal och skrift
Grundskola 1 Svenska
Asta, Bea och Cesar får en magisk kula från den mystiska damen. Är den magiska kulan verkligen magisk? I ämnet svenska kommer du att få träna din förmåga att läsa, skriva och tala.

Innehåll

Vad skall vi lära oss i ämnet svenska?

 • Att känna igen bokstavsljuden.
 • Hur bokstäverna ser ut och formas, både stora och små.
 • Läsa olika typer av elevnära texter.
 • Lära dig känna igen några ordbilder.
 • Utveckla ordförrådet och kunna reflektera muntligt kring texter.
 • Skriva enkla texter för hand och på Ipad.
 • Skriva korta skapande texter där ord och bild samspelar.
 • Samtala om texter vid högläsning och koppla innehållet till egna erfarenheter.
 • Inför en mindre grupp berätta om någon sak så att andra förstår.
 • Att lyssna, läsa och utföra uppgifter utifrån enkla instruktioner.

Varför skall vi lära oss svenska?

För att bättre kunna läsa och uttrycka oss i tal och skrift.

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • läsa olika typer av elevnära texter
 • lyssna och återberätta något man hört eller läst
 • kunna reflektera muntligt kring texter.
 • skriva korta skapande texter där ord och bild samspelar.

Arbetssätt

 • Vi arbetar med en ny bokstav varje vecka.
 • Du får träna dig att ljuda och forma bokstäverna.
 • Läsa olika typer av texter tyst och högt i skolan och hemma.
 • Skriva ord och träna på att skriva enkla meningar.
 • Vi arbetar med att skriva en gemensam saga till veckans bokstav, med inledning, handling och avslut. Samt rita en bildserie till sagan.
 • Möjlighet att utveckla ditt ordförråd genom att lyssna på högläsning.
 • Du får träna dig i att berätta om något du upplevt eller läst.
 • Samtala om innehållet i läsläxan, innehållet i olika teman med mera.
 • Lyssna på vad andra har att berätta.
 • Vi arbetar i vår arbetsbok - Den magiska kulan.

Elevinflytande

 • Du väljer dina egna tystläsningsböcker.
 • Du bestämmer själv innehållet i dina berättelser och sagor.

Bedömning

Du kan:

 • läsa en enkel text högt och berätta om texten.
 • forma och ljuda de bokstäver vi arbetar med.
 • skriva enkla ord med läslig handstil.
 • måla bilder till berättelser för att tydliggöra texter.
 • berätta med hjälp av egna bilder eller föremål.
 • utföra enkla uppgifter utifrån muntliga och skriftliga instruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1