Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle - politik

Skapad 2019-10-05 16:47 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Genom politiska val har alla medborgare över 18 år i Sverige möjlighet att påverka vilka personer som ska få bestämma i vårt land. Personerna som väljs kallas för politiker. De fattar olika politiska beslut som påverkar oss alla som bor i Sverige. I andra länder kan det politiska systemet se ut på andra sätt - i vissa länder råder demokrati och i andra diktatur, men även i demokratier kan systemen se olika ut.

Innehåll

Så här arbetar vi med arbetsområdet

 • Vi tittar på filmer om hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar.
 • Vi läser texter om hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar.
 • Vi diskuterar och resonerar kring det vi sett och läst.
 • Vi tränar på att förklara och förstå olika begrepp kopplade till arbetsområdet.

 Så här visar jag att jag kan

 • Jag deltar i olika typer av samtal och diskussioner.
 • Jag berättar om skillnader mellan en diktatur och en demokrati.
 • Jag berättar om hur det svenska samhället är uppbyggt med kommuner, landsting, riksdag och regering.
 • Jag berättar om hur ett demokratiskt val går till.
 • Jag förklarar flera av följande begrepp:

demokrati, diktatur, monarki, republik, statsminister, president, riksdag, regering, minister, opposition, politiskt parti, rösträtt, stat, kommun, medborgare, staten, landsting, majoritet, minoritet, direkt demokrati, representativ demokrati, opinion, yttrandefrihet, censur.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: