👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2019-10-06 12:31 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Planering för åk 3 i engelska
Grundskola 3 Engelska
I årskurs 3 kommer vi att träna på att tala, lyssna, läsa och skriva på engelska. Tanken med det är att alla ska bli bättre inom dessa områden utifrån sina egna förutsättningar. Vi kommer att läsa och lyssna på varierade texter.

Innehåll

Lärandemål                  

 • Tala engelska och göra dig förstådd.
 • Använda språkliga strategier.
 • Lyssna och förstå talad engelska.
 • Uttrycka dig enkelt skriftligt.
 • Läsa och förstå skriven engelska.

 

Undervisning

 • Vi kommer att läsa tillsammans.
 • Vi kommer att arbeta med grundläggande grammatik.
 • Vi kommer göra muntliga övningar i klassrummet.
 • Vi kommer göra egna arbeten som sedan redovisas i klassen.
 • Vi kommer se tv-program på engelska.
 • Vi kommer tillsammans träna på svåra ljud och ord.
 • Vi kommer att tala om samt öva på språkliga strategier.

 

Bedömning

 • Jag kommer att bedöma hur aktiv du är på lektionerna.
 • Jag kommer att bedöma hur du arbetar i arbetsboken.

 

 

Matriser

En
Bedömningsmatris Engelska år 3 läsa, skriva, tala

godtagbar nivå
högre nivå
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Förmåga att
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Du kan välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.