Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2019-10-06 17:21 i Trönninge skola Varberg
Stormaktstiden
Grundskola 6 Historia
Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. I det här arbetsområde lär vi oss mer om viktiga händelser och personer samt hur samhället utvecklades under den här perioden.

Innehåll

Undervisning

  Vi kommer att:

 - ha gemensamma genomgångar

 - se på film, bl.a Sveriges Historia - Stormaktstidens uppgång och fall

 - hämta fakta i läroboken "Puls Historia" och i annat material

 - göra reflektioner och föra diskussioner för att träna på att resonera

 - göra ett fördjupningsarbete i grupp som sedan redovisas i tvärgrupper

 - arbeta med informationssökning och källkritik i samband med ovanstående uppgift

 - anteckna vid de andras redovisningar för att ta till sig deras fördjupningar

 - avstämningar och bedömningsuppgifter för att visa våra kunskaper och färdigheter

Bedömning

Din förmåga att:

- hitta skillnader, likheter och samband genom att göra jämförelser mellan dåtid och nutid.

- resonera kring hur levnadsvillkoren har förändrats samt kunna resonera om orsaker till förändringarna.

-skilja en relevant källa från en icke relevant källa, dvs välja ut en användbar källa bland olika exempel och motivera ditt val

-föra ett resonemang om hur Sverige blev en stormakt genom att beskriva orsaker till och konsekvenser av olika förändringar

-föra ett resonemang om hur Sverige förlorar sin stormaktsstatus genom att beskriva orsaker till och konsekvenser av olika förändringar

-ge exempel på vad stormaktstiden betytt för Sverige idag

-resonera om orsaker och konsekvenser av häxprocessen

-förklara och använda dig av ord och begrepp

 

Dina kunskaper om:

-Gustav II Adolf, drottning Kristina, Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII

-viktiga händelser under den här perioden

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: