Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner

Skapad 2019-10-06 21:05 i Katarina Södra skola Stockholm Grundskolor
För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de 6 enkla maskinerna.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vad vet du om de fem enkla maskinerna? Hävstången, hjulet, skruven, lutande planet och kilen. För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de fem enkla maskinerna.

Innehåll

Elevgrupp: Åk 4

Syfte (Varför):

Aktivitet/Uppgift:

Mål/lärande/vad ska utvecklas:

Ha kunskap om hur följande enkla maskiner fungerar:

 1. Lutande planet
 2. Kilen
 3. Skruven
 4. Hävstången
 5. Hjulet
 6. (Block och talja)

Ge exempel på redskap eller verktyg som bygger på de enkla maskinerna.

Förstå nyttan av de enkla maskinerna när vi använder dem i vardagen

Dra slutsatser vilken teknisk lösning som är bäst i olika situationer

Vi kommer att öva:

 • Förmågan att lösa problem.
 • Förmågan att samtala om och förstå ord och begrepp inom arbetsområdet.
 • Förmågan att dokumentera ditt arbete i form av skisser och förklarande begrepp.
 • Förmåga att följa en instruktion.

Genomförande:

Vi kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Titta på film om de fem enkla maskinerna.
 • Göra experiment där vi använder oss att de fem enkla maskinerna; hävstången, hjulet, skruven, lutande planet och kilen.
 • Bli uppmärksamma på olika mekanismer i vardagsföremål och lära oss olika tekniska begrepp.

Material:

 • Kartong
 • Jungfruben/Påsförslutare (metall)
 • Tejp
 • Sax
 • Färgpennor

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur du:

 • Genomför laborationer, löser problem och dokumenterar.
 • Förklarar de tekniska lösningar vi arbetar med och använder dig av de nya begreppen inom arbetsområdet.
 • Förstår nyttan av de enkla maskinerna när vi använder dem i vardagen.
 • Drar slutsatser vilken lösning som är bäst i olika situationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Sammanfattande matris för arbetsområdet Enkla maskinerna

Insats krävs
E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Tekniska lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: