👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8, kapitel 2 - Bråk, procent och sannolikhet ht19

Skapad 2019-10-07 07:24 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi kommer att arbeta med bråk och lära oss att räkna med förändringsfaktor som är ett effektivare sätt att använda när man räknar med procent. Vi kommer att lära oss om ränta och skillnaden mellan procent och procentenheter. Vi kommer också att lära oss om sannolikhet och hur man beräknar sannolikheten för olika typer av händelser.

Innehåll

MÅL:

När du arbetat med det här kapitlet så ska du kunna: 

 •  addera och subtrahera med bråk
 • multiplicera och dividera med bråk
 • förändringsfaktor
 • procent och procentenheter
 • sannolikhet
 • oberoende och beroende händelser
 • använda de begrepp som hör till arbetsområdet
 • lösa problem som hör till arbetsområdet

Preliminär Planering - Tidsram

Vi kommer att arbeta med detta avsnitt under vecka 41 - 47 under ht19. Perioden avslutas med skriftligt prov uppdelat på två tillfällen.

v. 41-43 Räkna bråk med de fyra räknesätten, förändringsfaktor, ränta samt procent och procentenheter (2.1-2.5)

v. 45-46 Repetition och skriftligt prov på Bråk och procent (Träna mera, Fördjupningar etc)

v. 46-48 Sannolikhet (2.6-2.8) som avslutas med en Inlämningsuppgift av några uppgifter om Sannolikhet

Vi kommer att lägga ut hänvisning till övningsuppgifter som du kan träna på i Gleerups Matematik 8. Dessa hänvisningar kommer att läggas ut i  Teams samt i kalendern.

 

Generellt 

Har du glömt hur man gör räkneuppställningar eller huvudräkning rekommenderar att du tittar på filmerna på Gleerups. 

Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övningsräknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.

Det är viktigare att du förstår matematiken än att du räknar så många tal på så kort tid som möjligt utan att tänka efter och reflektera över betydelsen.

Det är DITT ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting. Om du inte får hjälp direkt så hoppa över och räkna vidare eller fråga en kompis.

Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma. Tänk på att repetition är viktigt, att repetera och tänka igenom det vi arbetat med på lektionerna hjälper ditt minne!

Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet!

Lycka till med mattestudierna! /Matematiklärarna

Bedömning

Vi fokuserar i matematiken på fem förmågor. Dessa är:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Kommunikation)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9