👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurtema

Skapad 2019-10-07 08:58 i Flottiljen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Efter att ha observerat barnen, lyssnat in vad de intresserar sig för och ställer frågor om, vad de leker med både inne och ute kan vi hitta den gemensamma nämnaren DJUR. Utifrån barnens frågeställningar och önskningar kommer vi att utforma ett fördjupat temaarbete om djur. Vi kommer att synliggöra de läroplansmål vi arbetar med, med hjälp Dibbers lärvänner.

Innehåll

1. Undervisningsplanering

Djurtemats prioriterade mål är;

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Syftet är att ge barnen en ökad kunskap och medvetenhet om djur och natur. Detta genom olika erfarenheter så som av skapande och digitala verktyg.
Vi vill även främja barns delaktighet och ge dem inflytande genom att låta dem visa vägen till temats inriktning och utformning. 

Vi startar temat gemensamt med barnen i en första samling. Där presenterar vi vårt förslag om tema och tar därefter reda på barnens frågeställningar om djur.
Vad vill de veta mer om, vilka djur känner de till och vilka djur intresserar dem mest? osv. Under temats gång kommer vi att reflektera tillsammans med barnen som möjligen väcker nya frågeställningar och för temat framåt.

Temat ska finns med som en röd tråd under hela dagen. I vardagliga samtal, fria leken, samlingar och i andra styrda aktiviteter som erbjuds veckovis. Inom temat ser vi till att arbeta med läroplanens alla delar som kommer att synliggöras med hjälp av lärvännerna så som språk & Alfa-beta, matematik & Räkne Reza och skapande & Kreativa

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18