Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska HT-19

Skapad 2019-10-07 10:29 i Freinetskolan Hugin Freinet
Gäller för engelska åk 6 vårterminen 2016, inklusive bedömningen för de nationella proven som sker vecka 16.
Grundskola 6 Engelska
Engelska åk 6 HT19

Innehåll

Matriser

En
Produktion och interaktion - skrift

Insats krävs
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Formulera sig i skrift
  • En
Du visar ännu inte att du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du skriver på engelska.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du skriver på engelska.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du skriver på engelska.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du skriver på engelska.
Bearbeta och förbättra
  • En
Du visar ännu inte att du kan bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av det du skrivit.
Du kan bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av det du skrivit.
Du kan bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna texter du skrivit.
Du kan bearbeta, och göra enkla förbättringar av texter du skrivit själv.

En
Förstå och tolka innehållet i talad engelska

Insats krävs
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Förstå tal
  • En
Du visar ännu inte att du förstår det viktigaste av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du förstår det viktigaste av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå det mesta av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Du uppfattar också tydliga detaljer
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Redogöra, kommentera och agera
  • En
Du visar ännu inte att du förstår talad engelska genom att du enkelt kan kommentera det du hört och följa instruktioner och budskap.
Du visar att du förstår talad engelska genom att du enkelt kan kommentera det du hört och följa instruktioner och budskap.
Du visar att du förstår talad engelska genom att du kan kommentera det du hört, enkelt redogöra för innehållet och detaljer. Dessutom kan du med tillfredsställande resultat följa instruktioner och budskap.
Du visar att du förstår talad engelska genom att du kan kommentera det du hört, översiktligt redogöra för innehållet och detaljer. Du kan med gott resultat följa instruktioner och budskap.

En
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter

Insats krävs
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Förstå text
  • En
Du visar ännu inte att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det mesta av innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helhet och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
  • En
Du visar ännu inte din förståelse genom att enkelt redogöra för och kommentera innehållet i texten. Du visar ännu inte att du kan följa budskap och instruktioner på ett godtagbart sätt.
Du visar din förståelse genom att enkelt redogöra för och kommentera innehållet i texten. Du kan följa budskap och instruktioner på ett godtagbart sätt.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Du kan följa budskap och instruktioner i texten på ett tillfredsställande sätt.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Du kan med gott resultat följa budskap och instruktioner i texten

En
Strategier för att förstå och att göra dig förstådd

Insats krävs
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Strategier för lyssnande och läsning
Du visar ännu inte att du kan välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Strategier för interaktion
Du visar ännu inte att du kan välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: