👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PowerPoint English-speaking country

Skapad 2019-10-07 11:24 i Olandsskolan Östhammar
Power point English-speaking country
Grundskola 7 – 9 Engelska
Find your favourite country where English is spoken as a first or second language! Give us new exciting facts and tell us why you have chosen this country!

Innehåll

You are going to create a power point where you present one country with English as the first or second language. The countries/city states  you can choose to present are:

USA, England, Wales, Ireland, Scotland, Canada, Australia, India, Malaysia, Singapore, New Zealand, Sri Lanka, Hong Kong, Philippines, Bangladesh, Papua New Guinea

many in Africa: Kenya, Malawi, Zimbabwe, Swaziland, Lesotho, Botswana, Zambia, Nigeria, Gambia, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Cameroon, Uganda, South Africa.

You should find ineresting facts such as:

population (inhabitants), area, currency, where is it? 

major industries, import/export, tourism?  - how does the country earn its money?

What can you do there - famous sights, buildings and actitivities

 Power-point Singapore

Your views:

Why have you chosen this country? Would you like to go there? If so, why? If not, why? What would you do if you went there?

 

Please answer these questions in your presentation! Good Luck!

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9