Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Creative Writing

Skapad 2019-10-07 13:18 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Engelska
We are going to be working with creative writing. We are going to produce our own texts in different genres.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Vi jobbar med olika slags texter och kommer skriva vår egna också. Vi gör olika slags övningar som utvecklar din förmåga att förstå skriven engelska och att använda dig av engelska i dina egna skriftliga produktion.

Vad ska jag som elev utveckla?

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

  • Skriva på engelska
  • Bygga ordförråd
  • Hitta språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd (till exempel använda andra ord, slå upp ord som du inte känner till, förklara vad du menar på ett annat sätt)

Vad ska vi arbeta med och hur ska vi arbeta?

Under arbetets gång kommer vi att:

  • Lära ord och fraser som används i texter för person- och miljöbeskrivningar
  • Skriva en berättelse utifrån valfritt genre
  • Självbedömning: att bearbeta den egna texten och göra förbättringar.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

  • uttrycka dig skriftligt på engelska
  • lära dig nya ord och fraser
  • redigera och göra förbättringar av dina framställningar 

Matriser

En
Creative Writing

Nivå 1 (Ej godtagbar)
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Textens uppbyggnad
Din text är till viss del o- sammanhängande och ostrukturerad.Du saknar stycke indelning och har hackiga övergånger.
Din text är delvis sammanhängande och i viss mån strukturerad. Du har otydliga stycke indelning och har hackiga övergånger.
Din text är sammanhängande och välstrukturerad.Du har stycke indelning och vissa märkbara övergånger.
Din text är sammanhängande och välstrukturerad. Du har tydliga stycke indelning och smidiga övergånger.
Begriplighet
Det är ibland svårt att förstå budskapet i din text.
Din text uttrycker ett budskap som till viss del är tydligt.
Din text uttrycker klart och tydligt ett budskap.
Din text uttrycker klart och tydligt ett budskap som är smidigt vävt in i texten.
Flyt ord och uttryck - omfång och variationt
Din text visar ofta en språklig osäkerhet och brist på variation.
Din text innehåller till viss del lediga formuleringar med språklig variation och säkerhet.
Din text innehåller ofta lediga formuleringar med språklig variation och säkerhet.
Din text innehåller lediga formuleringar med språklig variation och säkerhet.
Korrekthet ord, uttryck, grammatik, stavning
Din text visar ofta brister när det gäller stavning, ordval, grammatiska konstruktioner och uttryck som kan göra den svår att förstå.
Din text är till viss del korrekt när det gäller ordval, stavning, grammatiska konstruktioner och uttryck.
Din text är ofta korrekt när det gäller ordval, stavning, grammatiska konstruktioner och uttryck.
Din text är korrekt när det gäller ordval, stavning, grammatiska konstruktioner och uttryck.
Miljö- och personbeskrivningar
Du beskriver personer och miljöer sparsamt.
Du beskriver personer och miljöer relativt utförligt.
Du beskriver personer och miljöer mycket utförligt och målande.
Du beskriver personer och miljöer mycket utförligt och målande och som är smidigt vävt in i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: