Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krea-Tiva och Bockarna Bruse

Skapad 2019-10-07 13:47 i Flottiljen Dibber Sverige AB
Förskola
Alla barn på Ekorrarna ska få uppleva sitt kreativa jag. Tillsammans med lärvännen Krea-Tiva kan vi skapa i t.ex. ateljén. Det finns inga hinder för skapande, tillsammans med Krea-Tiva låter vi fantasin flöda.

Innehåll

 

Läroplansmål vi siktar mot? 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

 • Alla barn på Ekorrarna ska få uppleva att på ett utforskade sätt upptäcka att det är fantasin som tar oss dit vi vill. En av pedagogernas viktigaste uppgifter är att stimulera barns kreativitet. Det ger säkerhet och förstärkning av barns självkänsla. Denna planering avser skapande under höstens gång, dels när vi arbetar i hösttema i form av ex avbilda träd och utforska höstens färger under lekfulla former, och dels skapande för vårt Bockarna Bruse-tema. Vi kommer att använda oss utav uttrycksformer som Krea-Tiva står för: bild, form, drama, rörelse, sångmusik och dans. 
 • Under skapandetillfällena låter vi barnen hjälpa varandra med att återberätta tekniker och metoder som de använder. Då upprepas lärandet kognitivt hos barnet och barnet få klä lärprocesssen/skapandeprocessen i ord vilket främjar språkutvecklingen. 
 • Vi reflekterar tillsammans med barnen under samlingstillfällen där vi tittar på barnens konstverk och bilder från skapandeprocessen så de kan återblicka och reflektera över deras lärande. 

   

 • Delmål med undervisningen är att skapa tilltro till egen förmåga i olika uttrycksformer. Olika skapandeaktiviteter har olika syften i lärandet. Ibland kan fokus ligga på att barnen ges möjlighet att få uttrycka känslor, i andra aktiviteter kan skapandetekniken ligga i fokus. 

 Varje barn ska få utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

METOD - GENOMFÖRANDE

Genom lärvännen Krea-Tiva får barnen verktyg till att undersöka och utforska sitt skapande. Krea-Tiva synliggörs i utbildningens skapande vråer som Ateljé eller skaparhörna. Lärvännen följer även med ut när vi har skapande aktiviteter utomhus. Lärvännen gillar även dans, musik och drama.

Krea-Tiva kommer tillsammans med barnen att uppleva glädjen att skapa och vara kreativ och skapa med andra. 

Genom Krea-Tiva underlättar vi användningen av fantasi och utvecklingen av kreativt tänkande ger vi barnen möjlighet att uttrycka sig på eget sätt. Vi pedagoger presenterar nytt material och tekniker för barnen i utbildningen.

 

DOKUMENTATION

Arbetet med Krea-tiva dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet. Arbetsprocesser och sociala förmågor dokumenteras i lärloggar på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: